Østlandskretsene har bestilt kurs til sin ledersamling på Nordtangen samtidig som de åpner opp for at rovere og ledere fra andre grupper også kan delta.

Ta to anerkjente kurs i løpet av en dag. Det ene kurset er Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) som er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar for seg basal hjerte- og lungeredning, hjerneslag, hjerteinfarkt, primær og sekundærundersøkelse, bevisstløse pasienter, små og store blødninger, brannskader, skadestedsledelse og vurdering av skadeomfang. Det andre kurset (DHLR) er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og omhandler hjerte-lungeredning og defibrillering utført med halvautomatisk defibrillator (hjertestarter). Dette kan være nyttig ikke bare i din rolle som leder i speideren, men også i jobben og privat. Kurset ledes av erfarne kursholdere som også er speidere. Kursavgiften inkluderer to kurshefter. Dagskurs har vært populære, så det anbefales å melde seg på så raskt som mulig. 

Den 28.januar avholdes begge disse kursene for ledere i Norges KFUK-KFUM speiderne. 

Kursleder er Anders Christoffersen som er sykepleier og medisinstudent, samt godkjent hovedinstruktør i både Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd. Anne-Marit Larsen Vogt som er utdannet sykepleier og driver på med spesialist utdanning til pediatrisk sykepleier.

Vi legger opp til at deltakerne kommer seg til og fra kurset på samme dag, men mindre man har avtalt at man skal overnatte på Nordtangen.  

Påmelding skjer til kontor@oslokrets.no. Husk navn, alder, gruppe, evt. allergier, hvilket kurs du vil delta på og om du skal overnatte. 

Pris for dette kurset er 1000 kr, hvis du ønsker å delta på de andre kursene som arrangeres samme helg er de gratis om du er påmeldt dette kurset. Husk at 75 % av deltakeravgiften kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 1.mai 2017. Betaling til kontonummer:1609 11 82703. Husk å merke betalingen med "Lederkurs januar og navn.