Globalaksjonen 2016–2017 har fokus på økonomisk rettferdighet og etisk handel. Økonomisk rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i fattigdom. KFUK-KFUM Global jobber blant annet for at folk skal få en rettferdig pris for det de produserer.

Aksjonsinformasjon:

• Det er opp til gruppen selv å velge når dere ønsker å arrangere aksjonen, men det bør være minst to uker før eller etter TV-aksjonen. Adventstiden kan være en fin tid å sette fokus på internasjonal solidaritet.

• Alle speiderne kan delta på samme aksjon, og lederne kan samarbeide om når og hvordan dere ønsker å gjennomføre aksjonen i deres gruppe.

• Samarbeid gjerne med din nærmeste KFUK-KFUM-gruppe. De har spesielt fokus på Globalaksjonen under den internasjonale bønneuken i november.

• Alle aksjonsformer er mulige og speiderne som ønsker å gå utkledd som julebukker eller arrangere globalløp, må gjerne gjøre det.

Gratis å delta. Materiell sendes i posten i august 2016 og vil også finnes på
kmspeider.no. Gruppen trenger ikke å melde seg på. Trenger dere mer materiell til aksjonen, ta kontakt på post@kmspeider.no, eller på telefon 22 99 15 50.

Følg Globalambassadørene på Facebook.

Her kan du laste ned årets Globalaksjonsmateriell og se oversikt over møteforslag, aktiviteter, merker og andakter relatert til Globalaksjonen.