Bli med på vårt helt nye patruljeførerkurs!

Grunnkurs Patruljefører gir en grundig innføring i de tingene en fersk patruljefører trenger å kunne for å lede patruljemøter i sin gruppe. Program, instruksjonsteknikk, andakt, forbundskunnskap og møteplanlegging kan nevnes blant mye annet.

Alta KFUK-KFUM-speidere arrangerer nå kurs, og kan gi en opplevelse litt utenom det vanlige! Også speidere fra andre grupper er velkommen til å være med på kurs! 

Påmelding snarest (innen 20.januar) til askoglun@start.no

Prisen inkluderer ikke reise til/fra Alta. Husk at 200 kr av deltakeravgiften kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 1.mai 2017.