Spekter er en rusfri festival på Kalvøya i Bærum kommune for ungdom og unge voksne mellom 13-30 år. Festivalen ble arrangert for første gang i 2016 og samlet rundt 1500 personer fra 24. – 28.juni. Spekter er en festival der kultur, tro og rettferdighet møtes. Festivalen skal gi rom for hele mennesket i et tverrkirkelig, flerkulturelt og mangfoldig fellesskap.

Det vil i år bli et eget speiderunivers på Spekter. En iherdig speiderkomité jobber for å lage et speiderområde på festivalen med speiderkonstruksjoner, seminarer, aktiviteter og matlaging på bål. Speiderområdet blir et sted der man kan klatre, bygge, lære å lage nye ting, eller bare henge med andre speidere. Her kan du lese mer om speiderområdet på Spekter

Vi skal lage en festival som skal løfte frem unges engasjement og ta deres drømmer på alvor.
Vi skal skape åpne og trygge felleskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

FRIHET TIL Å VÆRE SEG SELV
Festivaldagene er fylt opp med konserter, seminarer og aktiviteter der deltagerne selv velger hva de vil delta på. Poenget er at man skal være seg selv, gjøre det en selv liker, og finne sin egen plass i felleskapet.

DIALOG OG TRO
Spekter skal bidra til utvikling av identitet og kristen tro. Festivalen er en tverrkirkelig møteplass der vi møtes for å skape en bredere forståelse og samhold, på tvers av trossamfunn.

SAMFUNNSENGASJEMENT
Spekter skal motivere til samfunnsengasjement og utfordre ungdom til å stå opp for andre. På Spekter settes fokus på urett i verden. Programmet på festivalen oppfordrer til handling, lokalt, nasjonalt og globalt.

IDRETT OG HELSE
Vi fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker ved å tilby et bredt utvalg av aktiviteter innen idrett og seminarer som gir økt kunnskap og fokus på psykisk helse.

FORSTÅELSE
I et samfunn som stadig preges mer religiøs polarisering og fremmedfrykt er Spekter en trygg møteplass for forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn. For å motvirke den religiøse polariseringen vil vi aktivt jobbe for at mangfoldet i dagens samfunn er representert både i festivalens program og blant festivalens deltakere.

Følg med på spekterfestival.no for mer info og for å kjøpe billetter. Du kan også finne Facebook-arrangement HER.