Hos oss får du prøve nye ting, oppleve mestring og utfordring, og du får stadig større ansvar og oppgaver i trygge rammer. Du kan du delta på møter og turer sammen med din lokale speidergruppe. Du kan være med på nasjonale og internasjonale speiderleirer hvor du møter andre fra hele verden, og du vil oppleve mye glede ute i naturen!

Det er aldri for sent å begynne i speideren

Rundt våre leirbål er det plass til alle! Speidergruppene våre deles inn i familiespeidere, oppdagere, stifinnere, vandrere, rovere, ledere og frivillige.

Familespeidere er barnefamilier med barn i alderen 0-6 år.
Lavterskel fritidstilbud, hvor hele familien skal få tid og opplevelser sammen.

Oppdagere er barn i 1. og 2. klasse.
Leker og drar på oppdagelsesturer i nærmiljøet.

Stifinnere er barn i 3. og 4. klasse.
Utforsker naturen gjennom lek og læring.

Vandrere er barn og unge i 5. til 10. klasse.
Utvider horisonten og utvikler seg gjennom samarbeid og vennskap. På ungdomstrinnet er det økt fokus på ledertrening.

Rovere er ungdom i alderen 16 til 25 år.
Tiden for utfordrende opplevelser og fellesskap i en større sammenheng: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ledere og frivillige er alle fra 17 år og oppover, som ønsker å ta på seg et verv som frivillig.
Alle er velkomne: Unge, eldre, erfarne, nye, foresatte og deg uten speiderbakgrunn.