Her finner du rover.kmspeider.no (nettsiden til Rovernemnda).

Roverprogrammet
 

Se roveraktiviteter i aktivitetsbanken

I roverprogrammet kan roveren eller roverlaget velge mer fritt hva de vil gjøre og programmet reflekterer den modningsfasen roverne er inne i. En del rovere har mange lederoppgaver og har ikke så mye tid til å delta i et eget program. Andre igjen har et sterkt roverlag med faste møter.

Programhefte rovere, er et hjelpemiddel for roverledere. I heftet finnes et oversikt over roverprogrammet med speiderstigen, roverekspert og aktivitetsmerker.

Rovermentor

For å støtte roverne og roverlagene skal det finnes en rovermentor i hver gruppe. Mentoren skal ikke være en del av roverlaget, men for eksempel en tidligere rover, et medlem i gruppestyret eller en leder som har flyttet fra gruppen, men fortsatt vil ha en liten oppgave i gruppen. Rovermentoren skal være en støttefunksjon for roverlaget. Denne personen skal hjelpe laget å planlegge hva de skal gjøre, komme med tips om hva som skjer i organisasjonen og internasjonalt, og støtte roverlaget så at de får gjennomført sine planer. Rovermentoren skal ikke delta på turer med roverlaget eller bestemme hva laget skal gjøre. Poenget med mentoren er å sørge for at alle i roveralderen har tid, informasjon og nok støtte for å drive sitt egne program ved siden av eventuelle lederoppgaver.

Roverekspert

Rovere kan ta merket Roverekspert. For å få merket må roveren fullføre noen obligatoriske og valgfrie krav og til slutt gjennomføre en praktisk prosjektoppgave. Det finnes også aktivitetsmerker for rovere oppdelt i vanlige merker og ekspertmerker. 

Kravene for Roverekspert finner du her. 

Roveraspirant

Før du blir tatt opp i roverlaget og får roverklaffer kan roveren gå gjennom en aspiranttid. Aspiranttiden starter etter jul på 10. trinn og fører frem til opptakelse og utdeling av roverklaffer.