Dette kurset kan tas alene og/eller sammen med andre ledere i gruppen din. Kurset består av korte videoer,  tekster og spørsmål til refleksjon. Ha gjerne klar penn og papir under kurset. Nederst skal du bekrefte at du har tatt kurset. Det er ikke noe annet som skal sendes inn, men det kan være lurt å notere spørsmål som kanskje dukker opp underveis. Disse spørsmålene kan du ta opp med dine medledere, eller kontakte forbundskontoret.

Kurset tar omtrent 15-20 minutter.

DEL 1 – Grunnlaget for arbeidet: verdiene våre

 

 

Kristen tro

«Hei og velkommen som leder hos oss! Jeg heter Elise. KFUK-KFUM-speiderne er åpent for alle som vil være medlem hos oss. Vårt formål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Som en tverrkirkelig kristen barne- og ungdomsorganisasjon ønsker vi å være et sted der barn og unge kan komme med tro og tvil, stille spørsmål, undre seg og lære mer om hva det vil si å tro. Alle er velkomne som ledere hos oss, og vi forventer at du som speiderleder er lojal mot formålet vårt. Vi ønsker at du som leder kan snakke med speiderne om tro og tvil, og gi dem kunnskap om kristen tro. Mange av våre speidergrupper har tilknytning til menigheter. Ofte deltar man på gudstjenester, noen ganger arrangerer man egne friluftsgudstjenester som vi kaller Guides and Scouts Own. Mange har andakter på møtene sine og rundt leirbålet har man en fin anledning til å snakke om tro og tvil.
 

 • Hva er ditt forhold til kristen tro?
 • Hva kan du bidra med for å skape rom for speidernes undring, tro, tvil og spørsmål?
 • Til gruppen: Hvordan driver gruppen med formidling av kristen tro?

 

 

 

Friluftsliv

«Hei! Jeg heter Alf. Hos oss får mange barn og ungdom gode førstegangsopplevelser i naturen. Første gang de får tenne bål selv. Første gang de får bruke kniv og øks. Og første gang de overnatter i telt, gapahuk eller under åpen himmel. Vi er stolte av å gi barna gode mestringsopplevelser. Hos oss lærer speiderne å leve et rikt liv i naturen med enkle midler. Friluftsliv er både en del av speiderprogrammet og rammen for arbeidet vårt. Vi bruker nærmiljøet vårt, uansett om det er ved sjøen, i hundremeterskogen eller på vidda. Med alderen kommer lengre og mer utfordrende turer i skogen og på fjellet. Som leder er du i en nøkkelposisjon for å gi opplæring, kunnskap og erfaring med det enkle friluftslivet. Vi ønsker for eksempel at speiderne våre fra ung alder skal være i stand til dra på overnattingstur alene sammen med patruljen. Uten at det er voksne som er med. Dette har speiderne gjort med stor suksess i over hundre år.»
 

 • Hvordan kan du som leder legge til rette for at speiderne kan få erfare friluftsliv?
 • Hva slags erfaringer har du med friluftsliv som du ønsker at speiderne skal få oppleve?
 • Dersom du ønsker å tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i friluftsliv, så har vi fire kurs som tilbyr nettopp dette.
 • Til gruppen: Hvordan sørger gruppen for at speidernes og foreldrenes forventninger om friluftsliv blir oppfylt? Hvordan ivaretar gruppen sikkerhet ved aktiviteter, turer og leirer?

 

 

 

Personlig utvikling

«Hei! Jeg heter Ørjan. Hos oss er vi ikke så opptatt av prestasjoner, men vi er veldig opptatt av speidernes personlige utvikling ved læring gjennom opplevelse og refleksjon, også kjent som «learning by doing». Vi ønsker å bidra til at speiderne blir aktive og engasjerte mennesker som tar styringen i sine egne liv. For å utvikle seg trenger man en trygg base. Du som leder kan bidra ved å skape en kultur og en atmosfære som oppleves som trygg. Hvor det er lov å prøve og feile. Hvor man ikke blir mobbet, og hvor man får tid til å utvikle seg i sitt eget tempo. Ved å skape den trygge basen, gi speiderne passe store utfordringer som blir gradvis større, så bidrar du til speidernes personlige utvikling. Som leder hos oss får du gleden av å støtte barn og ungdom i en veldig viktig periode av livet. Det å se mestringsgleden lyse av ansiktene til speiderne er den beste belønningen en leder kan få. Som speiderleder vil du selv få muligheter til personlig utvikling.»
 

 • Hvordan vil du bidra til å skape den trygge basen for speiderne?
 • Hva legger du i uttrykket «å gå ut av komfortsonen»?
 • Til gruppen: Hvordan sørger gruppen for en god progresjon i aktivitetene sine? Hvordan sørger gruppen for at alle føler seg trygge? Gir man rom for speiderne til å prøve seg?

 

 

 

Fellesskap

«Hei! Jeg heter Sindre. Som KFUK-KFUM-speidere er vi med i to verdensomspennende bevegelser sammen med millioner av andre barn og unge. Det er i små grupper lokalt at speiderne får sine første opplevelser av speiderfellesskapet. Vi har seremonier, som for eksempel felles avslutning på møter, turer og leirer, hvor vi synger Speiderbønnen og sier mottoet vårt: «Alltid beredt!». Dette skaper tilhørighet og identitet, og får speiderne til å føle at de er med i et fellesskap. De er med i noe som er større enn dem selv. Du som leder kan bidra til fellesskapsfølelsen ved å gjøre flere ting: Du kan skape gode rammer ved å bruke seremonier og faste rutiner. Du kan prøve å sette speiderne sammen i mindre grupper, som fungerer godt sammen. Mindre grupper kaller vi i speideren for patruljer. Patruljen er et fellesskap der alle medlemmer er like viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. Du kan motivere speiderne til å dra på arrangementer og kurs på krets- og forbundsplan. I speideren har vi mulighet for at troppen eller gruppen kan dra på turer utenlands og besøke speidere fra andre land. Det er kjempegøy. På den måten vil speiderne oppleve fellesskap på mange nivåer og knytte nye vennskapsbånd. Dette er i tråd med fredstankegangen til grunnleggeren av speiderbevegelsen, Robert Baden-Powell.»
 

 • Hva vet du om patruljesystemet? (Du finner mer informasjon om patruljesystemet på kmspeider.no og i Lederhåndboka).
 • Det finnes kurs og arrangementer som foregår i kretsen din og på forbundsplan. Se oversikt over forbundsarrangementer på kmspeider.no/arrangementer. Hvilke kurs og arrangementer vil du delta på?
 • Til gruppen: Har gruppen noen tradisjonsrike turer som inkluderer alle og som er med på å skape et godt fellesskap?

 

 

 

Samfunnsengasjement

«Hei! Jeg heter Harald. Å utvikle speidere til aktive verdensborgere er speidingens grunnidé.  Samfunnsengasjement handler om at vi som speidere ser oss selv som en del av verden rundt oss. Vi oppfordrer speidere til å gjøre seg opp en mening, engasjere seg, og lærer dem til å ta aktivt del i samfunnet vårt. Som leder kan du bidra til å skape samfunnsengasjement ved for eksempel å støtte opp under Globalaksjonen som er KFUK-KFUM-speidernes årlige solidaritets- og innsamlingsaksjon. Ved å ta initiativ til lokale aktiviteter, som for eksempel strandryddedagen, lærer speiderne at de kan gjøre noe som er til nytte og verdi for lokalsamfunnet. Når speiderne lærer førstehjelp, settes de også i stand til å hjelpe sin neste. Samfunnsengasjement handler om at hver enkelt speider kan være med på å gjøre samfunnet vi lever i litt bedre.»
 

 • Hva kan speiderne engasjere seg i der du bor?
 • Er det noen saker som engasjerer deg og som du kan dele med speiderne?
 • Til gruppen: Er gruppen synlig i lokalmiljøet? Blir gruppen oppfattet som en positiv bidragsyter? Deltar gruppen i Globalaksjonen?

Du har nå fått høre litt om verdiene våre, og som du ser, har disse verdiene konkret betydning for speiderarbeidet. Du har også fått reflektert over hvordan du kan gjøre dem relevante for speiderne og hvordan du kan bruke dine egne interesser inn i speidingen. Det å være leder hos oss er både givende og meningsfylt.

Speidermetoden

Vi anbefaler at du leser heftet Speiderideen – Grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne for mer informasjon om vårt formål, grunnlag, våre verdier og speidermetoden.

Lederhåndboka

Som ny leder hos oss vil du få tilsendt en lederhåndbok som vil gi svar på mange av spørsmålene dine. Lederhåndboka har også en opplæringsplan i form av en personlig sjekkliste hvor du kan krysse av det du lærer, etterhvert som du har vært gjennom de forskjellige temaene.

Som barne- og ungdomsorganisasjon er vi opptatt av å skape trygge og gode rammer for arbeidet vårt. Den neste delen handler derfor om grenseoverskridende adferd, og hvordan du kan bidra til å skape trygge møter, turer og leirer for speiderne våre.

Del 2 – Trygge møter, turer og leirer: Beredskap og forebygging

Det er heldigvis sjelden det oppstår alvorlige ulykker, eller at det blir begått alvorlig straffbare handlinger hos oss. Men som leder må du vite hva du skal gjøre dersom det skjer, og du må vite noe om hvordan vi kan forebygge at noe skjer. Den informasjonen finner du i heftet «Trygg og sikker speiding». Heftet kan lastes ned her. Du kan også kontakte forbundskontoret for å få tilsendt et trykt eksemplar. Vi anbefaler at du leser hele heftet, men du må som et minimum lese om de aktivitetene du gjennomfører i gruppen din.

Noe du antagelig vil få oppleve som leder, er hendelser som er i gråsonen og som kanskje gir deg en dårlig magefølelse, men som du ikke helt vet hvordan du skal håndtere. Her får du tre caser som du kan reflektere over. Diskuter gjerne casene sammen med de andre lederne i gruppa.

 

 

 

Case 1: Leirbålsleken

«Hei! Jeg heter Inger. Her skal du få et case fra meg: Speidergruppen din er på tur sammen med en vennskapsgruppe. To rovere har fått i oppdrag å lage leirbålsunderholdningen på kvelden. Det er en flott kveld. Mørket har senket seg og bålet brenner lystig. Alle ser ut til å kose seg og det er god stemning. Midtveis under leirbålet ber de to roverne om åtte frivillige til å bli med på en lek. De trenger fire jenter og fire gutter. Nesten alle speiderne rekker opp hånden, og roverne plukker ut åtte personer. De frivillige blir delt inn i par. En gutt og en jente. Jentene får beskjed om å legge seg ned på ryggen. Deretter heller roverne tjue peanøtter på hver av jentene. Peanøttene ligger på brystene, magen og i skrittet. Guttene får så beskjed om å spise opp peanøttene, men de får ikke bruke hendene. Den som er raskest vinner. Tilskuerne hoier, roper og fryder seg. Du ser at noen av de frivillige ikke liker situasjonen. Hva gjør du?»
 

 • Ja, hva gjør du? Og hvorfor?
 • Hvordan kan man unngå slike situasjoner?
 • Til gruppen: Hva slags kultur er det i gruppen for slike leker? Hva slags kultur er ønskelig?

 

 

 

Case 2: Strikken er tøyd for langt

«Hei. Jeg heter Ragnhild. Her har du et annet case: Dere har et møte i skogen og lager drikkekopper av tre. Dere har en speider som har vært vanskelig på de siste møtene. På møtet i dag har han ikke fulgt med, vært rappkjeftet mot alle lederne og plaget flere av de andre speiderne. Dere har irettesatt han flere ganger. Det er på slutten av møtet, alt ser ut til å ordne seg, og flere av speiderne har fått ferdig trekoppene sine. Plutselig hører dere roping og dere ser at den rappkjeftede speideren hiver trekoppen til en annen speider inn i bålet. Medlederen din sier med sammenbitte tenner at «nå er det nok», løper etter speideren, griper han kraftig i overarmen, drar han inn i skogen, ute av syne, til høylytte protester. Hva gjør du?»
 

 • Ja, hva gjør du?
 • Vet du selv hvordan du reagerer når du er sliten, irritert og lei?
 • Til gruppen: Har dere et ledermiljø og en lederkultur der man kan ha en åpen diskusjon om dette? Er det akseptabelt å snakke sammen om hverandres handlemåter og væremåter?

 

 

 

Case 3: Bygging av tårn

«Hei. Jeg heter Vemund. Her har du et tredje og siste case. Dere har hatt et forberedelsesmøte til leir. Alle arbeidsgrenene er til stede; oppdagere, stifinnere, vandrere og rovere. Dere har bygget mange ting, inkludert et tårn som er tre meter høyt. Møtet er nettopp over, og det springer mange barn rundt omkring. To av de andre lederne har bestemt seg for å rive tårnet, siden dere ikke har fått tillatelse av grunneier til å la det stå, og dere ønsker ikke at noen skal klatre i det når dere ikke er til stede. Det er kommet til foreldre som skal hente barna sine og de roper etter dem der de løper og leker. Du ser at de erfarne lederne er konsentrert med arbeidet med å demontere tårnet. Men du ser at de ikke følger anbefalte retningslinjer (som beskrevet i heftet «Trygg og sikker speiding») for riving av byggverk. Blant annet leker mange av barna rundt tårnet. Hva gjør du?»

 • Ja, hva gjør du?
 • Hvert år skjer det mange små skader på møter, turer og leirer. Det er derfor viktig å alltid ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Noen ganger hender det også at speidere får hjernerystelse på grunn av uforsiktighet ved bygging med trestokker. Dette er ulykker som kunne vært unngått. Hvordan burde lederne organisert rivingen av tårnet?
 • Til gruppen: Speidere driver aktiviteter som kan innebære ulike typer risiko. Hvordan forholder lederne seg til dette? Hvordan sikrer dere balansen mellom å la barn få bruke kniv og øks, klatre og utfolde seg, og sørge for at det blir gjort på en trygg og forsvarlig måte?
   

Forebyggende regler og tips til bruk i speidersammenheng

Det er viktig at speiderne er trygge hos oss. Vi har utarbeidet noen forslag til regler til bruk i speidersammenheng. Last dem ned her, og snakk gjerne med de andre lederne om innholdet i denne og hvordan dere legger til rette for at speiderarbeidet skal ha trygge rammer.

 

 


Gode personvernrutiner for din speidergruppe

Det er viktig at speidergruppen følger personvernforordningen, det kan dere gjøre ved å kartlegge deres håndtering av persondata og utvikle gode rutiner. Les mer om GDPR her.

Fyll ut skjema

Dette er slutten på kurset «Velkommen som leder». Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn bekreftelsen på at du har fullført kurset. Når vi har mottatt bekreftelsen og leder- eller assistentregistreringen vil du få tilsendt Lederhåndboka i posten, og du kan du krysse av at du har gjennomført kurset på side 14.

Husk at du nå blir en viktig person i mange unge menneskers liv.
Takk for ditt engasjement og lykke til med din ledergjerning!