Placeholder text

Kretser og grupper

 • Agder KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 994825690
  • +47 91167290
  • http://agder.kmspeider.no/
  • Kretsleder: Øyvind Alfred Landsnes
 • Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 999111920
  • +47 91611875
  • http://askerogbaerum.kmspeider.no
  • Kretsleder: Trond Harald Nilsen
  • Kretssekretær: Linn Brandsvoll
 • Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 989387464
  • +47 46769294
  • http://Bjorgvin.kmspeider.no
  • Kretsleder: Herleik Overøye Johnsen
  • Kretssekretær: Amalie Ulevik Bjerk
 • Buskerud KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 912085880
  • +47 41499264
  • http://buskerud.kmspeider.no/
  • Kretsleder: Wanja Bakken Andersen
 • Haugaland KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 997720822
  • +47 48120200
  • http://haugaland.kmspeider.no/
  • Kretsleder: Atle Aas
  • Kretssekretær: Cilje Solvig
 • Helgeland KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 989985280
  • +47 97973763
  • Kretsleder: Knut-Ove Lønsetteig
 • Innlandet KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 915039847
  • +47 99744497
  • Kretsleder: Knut Erling Moksnes
 • Nord-Hålogaland KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 925783943
  • +47 99318218
  • Kretsleder: Bjarte Aarmo Lund
 • Nordmøre og Romsdal KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 993755672
  • +47 99706541
  • Kretsleder: Jan M. Thomassen
 • Nordre Nordland KFUK-KFUM-speidere

  • +47 90476728
  • http://www.nordrenordland.com
  • Kretsleder: Haage Andreas Jensen
 • Oslo KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 883669592
  • +47 90876849
  • http://oslo.kmspeider.no
  • Kretsleder: Ragnhild I. Johansen
  • Kretssekretær: Håkon Selnes
 • Rogaland KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 983913040
  • +47 94009491
  • http://rogalandspeider.no
  • Kretsleder: Katrine Stensland
  • Kretssekretær: Helen Sola Norland
 • Romerike KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 996474275
  • +47 40288716
  • http://romerike.kmspeider.no
  • Kretsleder: Vera Elvnes
 • Sogn og Fjordane KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 911790394
  • +47 94196107
  • Kretsleder: Ingvild Reitan Gjørven
 • Sunnmøre KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 984066376
  • +47 95767917
  • Kretsleder: Reidar Kulø
  • Kretssekretær: Hild Myrene
 • Telemark KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 988919152
  • +47 91577038
  • Kretsleder: Martin Stærk
 • Trøndelag KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 996508595
  • +47 47630592
  • http://trondelag.kmspeider.no
  • Kretsleder: Guri Sesseng Fløttum
  • Kretssekretær: Kenneth Nesdal Dypvik
 • Vestfold KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 912549917
  • +47 90228823
  • http://vestfold.kmspeider.no/
  • Kretsleder: Thomas Roberg-Askim
 • Østfold KFUK-KFUM-speidere

  Org.nr : 992873965
  • +47 45249986
  • http://ostfold.kmspeider.no
  • Kretsleder: Robin André Strømnes
  • Kretssekretær: Knut Dale
Design og utvikling: CoreTrek AS