Flere av punktene i Lederstien brukes allerede i de fleste grupper, og modellen kan være et hjelpemiddel for å strukturere lederarbeidet dere allerede har. 

Her kan du lese mer om hvert steg i Lederstien, og finne relevante ressurser: