Lederstien er et verktøy for å lede frivillige i KFUK-KFUM-speiderne. Modellen viser hvordan vi kan dele
opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de
lederne vi har.

Lederstien tar for seg prosessen med å rekruttere, utvikle, støtte og fornye engasjementet i speideren. Modellen kan brukes for alle rovere, ledere og assistenter som har et verv, alt fra utstyrsansvarlig i speidergruppa til landsleirsjef.

Speiding drives av frivillige som legger ned mye tid i å skape gode aktiviteter for barn og unge. Lederne er en viktig ressurs som fortjener å bli fulgt opp, gis rom for utvikling og variasjon i ansvarsoppgaver, og det er viktig at de prioriteres. Hvem har ansvaret for å overføre kunnskap og erfaringer og lede de menneskelige ressursene hos dere? Denne modellen kan brukes for alle rovere, ledere og assistenter som har et verv, alt fra utstyrsansvarlig i speidergruppa til landsleirsjef.

Hvis dere bruker hele eller deler av denne modellen vil dere tydeliggjøre hva dere gjør, gjøre det enklere å få inn nye ledere og beholde lederne dere har. Det er viktig at det er en ansvarlig leder som følger opp trinnene i modellen for den personen som tar på seg et verv. Lederstien er ment som et verktøy som kan brukes i deres gruppe, og kan tilpasses etter deres behov. 

Det vil komme flere verktøy og ressurser under hver del av lederstien etter hvert. 

Du kan finne mer informasjon og verktøy i Gruppekompasset om ledere

Rekruttering og utvelgelse
Finn ut hva dere ønsker av ressurser og lys ut verv for å nå nye ledere, som for eksempel en ansvarlig for sommerens leir eller leder for oppdagerne. Skriv en liste over oppgaver som hører til vervet, hvor lang tid det vil ta og hva slags egenskaper dere ser etter i en person. Gjør utlysningen synlig på gruppas nettside og frivillig.no og si det på foreldremøter, ledermøter og ta kontakt med aktuelle personer direkte. 

Her kommer forslag til rollebeskrivelser etter hvert. 

Avtale og introduksjon
Ta godt imot den nye lederen, avtal en samtale hvor dere kan snakke om oppgaver og forventninger rundt tidsbruk. Her skal det også kartlegges hva lederen trenger av formell og uformell opplæring. Hvis det er en helt ny leder kan det være fint å starte med å ta nettkurset «Velkommen som leder» og ledersamtalen. Dere kan også bruke denne avtalelappen eller vektøyet "Personlig utvikling" som utgangspunkt for samtalen. 

Oppgaven
Her utføres prosjektet, leiren, turen eller semesteret.

Støtte
Gi råd og lytt til utfordringer. Hvis lederen trenger støtte er det lurt med en mentor, en de kan snakke med og spørre om ting, eller en som har hatt vervet tidligere. Det er viktig med tilgang til nødvendig utstyr, rapporter fra tidligere, hjelp til prioritering eller tilganger i medlemssystemet. Det kan også være å gi en kaffekopp i soveposen, et julekort, en ledermiddag eller noe annet for å vise at du setter pris på lederen. 

Opplæring
Oppfordre til å dra på forbundets eller kretsens lederkurs, bruk sjekklisten for nye ledere, lederhåndboka, informere om andre ressurser som organisasjonshefter og husk å se etter kurs eller nettkurs også utenfor organisasjonen. Sjekk ut arrangementskalenderen. 

Evaluering
Det er viktig å evaluere prosjektet underveis for å styre kursen. Det er også viktig med en evaluering etter endt prosjekt, slik at gruppa kan lære til neste gang. Ikke la det gå for lang tid for da kan mye glemmes. Sammen med ansvarlig leder er det viktig å se på personlig utvikling og hvordan lederen jobbet.

Veien videre
Etter endt prosjekt finnes det tre muligheter. Velg det som passer gruppa og lederen best.

FORNYELSE AV AVTALE: Lederen ønsker å gjøre et liknende prosjekt og går da tilbake til starten av modellen med å avtale og avklare forventninger til den nye prosessen.

AVSLUTTE: Hvis lederen ikke ønsker å fortsette er det viktig å takke for alt det gode arbeidet og avklare om det er mulig å kontakte vedkommende på et senere tidspunkt. Inviter gjerne til den «årlige lederavslutningen» for å opprettholde kontakt og holde dørene åpne for at lederen kan komme tilbake. Undersøk også hvorfor og hva som kunne gjort at lederen ble værende.

NYE UTFORDRINGER: Følg opp hvis lederen ønsker andre typer oppgaver innad i gruppa eller på et annet nivå i organisasjonen. Informer om ledige verv på kmspeider.no, tips kretsen om ressurspersoner, og roter oppgaver blant lederne i gruppa for å holde engasjementet oppe.

 

Modellen er opprinnelig utviklet av WOSM (World Organization of the Scout Movement) og du kan lese om WOSM sin modell MOVIS og finne ulike ressurser her.