Stab på forbundskurs

Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og det å være stab på forbundskurs er god ledertrening. De aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange fine erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv i et avgrenset prosjekt. Les mer om de 37 vervene i utlysningene og søk gjennom skjema nederst på siden. 

Nye nasjonale utvalg!

Landsstyret har vedtatt å opprette tre nye utvalg på nasjonalt nivå: Internasjonalt utvalg, Programutvalget og Ledertreningsutvalget. Mandatene ble vedtatt i januar, og nå starter rekrutteringen til utvalgene. Er dette muligheten du har ventet på? Vil du engasjere deg på nasjonalt nivå, jobbe med spennende saker, og bidra til organisasjonens utvikling på viktige områder? Da bør du søke om plass i et av utvalgene nå!

Det er fire plasser i hvert utvalg, med unntak av Internasjonalt utvalg som allerede har fylt to plasser. Utvalgenes medlemmer oppnevnes av landsstyret, og det tas sikte på en felles oppstartshelg for de nye utvalgene tidlig til høsten.

Bli rover-representant (RoverRep) for Roverway 2018

Neste år er det Roverway i Nederland, en fantastisk europeisk roverleir av og med rovere fra mange land. Tenker du å delta, har du kanskje også lyst til å være med på å bestemme og forme programmet for leiren?

Vil du gjøre oss til en enda tryggere og sikrere organisasjon?

Vi søker nå etter frivillige medarbeidere som kan sitte i Ressursgruppen mot grenseoverskridende adferd (ett medlem) og den nyopprettede Koordineringsgruppen for sikkerhet (fire medlemmer).

Bli med på å arrangere landsleir!

Flere av etatslederne til hovedkomiteen til landsleiren i 2018 er på plass, men det er fortsatt noen posisjoner ledige. Har du lyst selv, eller kjenner noen som bør få utfordringen?