Som speider får du mange nye venner, drar på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen. Du vil få prøve nye ting, utfordres til å ta ansvar, lærer å samarbeide og får opplevelser for livet. Les mer om hva KFUK-KFUM-speiding er her. 

Lenger ned på denne siden finner du kart med kontaktinformasjon til speidergruppene våre. Hvis du har spørsmål kan du fylle ut interesseskjemaet.
 

Pris

Prisen for å være medlem varierer noe fra gruppe til gruppe. Lokalgrupper setter sin egen kontingent i tillegg til beløpet som går til forbundet (475,- i 2020), men totalpris ligger stort sett mellom 700 til 1000 kroner per år. Det gis familierabatt dersom flere i familien er med, og du kan høre med din gruppe om muligheten for redusert kontingent. Familiespeidere har en redusert forbundskontingent og betaler 115,- i forbundskontingent. 

Det kan også påløpe noen kostnader i forbindelse med turer og leirer. Hør med din gruppe hvordan deres aktiviteter er organisert.

Speidere meldt inn etter 1. august får automatisk halvert kontingent for resten av kalenderåret.