Speidergrupper og -kretser anbefales å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Ved å være registrert i Frivillighetsregisteret kan du blant annet delta på i Grasrotandelen til Norsk Tipping, og søke om momskompensasjon for innkjøpte varer og tjenester. Årsavgiften for å være registrert i Frivillighetsregisteret ble fra 01.01.2016 fjernet, slik at det nå er gratis både å registrere seg i Frivillighetsregisteret, og det er heller ikke lenger noen årsavgift. Mer om momskompensasjonsordningen finner du her.

Frivillighetsregisteret er ment å bli en samlet oversikt over alle lag og foreninger i Norge. Gjennom innmelding i Frivillighetsregisteret kan også speidergrupper og -kretser få tildelt organisasjonsnummer, som de fleste grupper trenger for å få opprettet og videreføre en foreningsbankkonto. Gjennom registrering i Frivillighetsregisteret skal du krysse av for at gruppen også ønsker registrering i Enhetsregisteret, hvis gruppen ikke allerede er registrert der.

For å registrere sin speidergruppe trenger man følgende:

  • Engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn (altinn.no).
  • Vedtekter for gruppen (Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser)
  • Stiftelsesdokumenter for gruppen eller protokoll fra sist årsmøte.
  • Siste årsmøteprotokoll som bekrefter valgt styre.
  • Personnummer på gruppestyremedlemmer (11 siffer).
     
Nyttige lenker
Informasjon om Frivillighetsregisteret på Brønnøysundregisterets nettsider
Veiledning til registrering i Frivillighetsregisteret
Steg for steg-guide til frivillighetsregistrering i Brønnøysundregisteret

Har du spørsmål eller behov for veiledning for registreringen, ta kontakt med økonomirådgiver på forbundskontoret

Grasrotandelen

Speidergrupper og -kretser kan også få penger fra Grasrotandelen gjennom registrering i Frivillighetsregisteret. Grasrotandelen er en tilskuddsordning hvor hver enkelt spiller i Norsk Tipping kan gi 5% av det vedkommende spiller for direkte til et lag eller forening i sitt nærområde. Les mer om Grasrotandelen her. Alle som sender inn melding til Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen fra 1. mars, forutsatt at det er sendt inn korrekt informasjon. Utbetaling av midlene vil skje tre ganger i året, 1. januar, 1. mai og 1. september.