Det er viktig at du varsler, så vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen. Vi tar avstand fra all diskriminering, trakassering og mobbing. Du som mottar varsler følger våre retningslinjer, de finner du nederst på denne siden.