Gå direkte til patruljene eller innlogging her eller scroll forbi teksten. 

Hvordan opprette bruker/logge inn

Brukernavn og passord er det samme som for innlogging i medlemssystemet Hypersys, og dermed også samme innlogging som i møteplanleggeren. Ønsker dere å sette opp en felles konto? Ta kontakt med katrine@kmspeider.no for å sette opp en felles konto. 

Når du legger til aktivitetsmerker og krysser av for krav som er tatt, lagres informasjonen automatisk underveis. Dere kan dele patruljen/gruppen mellom brukerne digitalt. NB! Hvis begge oppdaterer gruppa/patruljen samtidig, kan det skje feil. Pass derfor på å ikke være logget inne samtidig.

Opprette patrulje/gruppe

Når du har logget inn kan du opprette patrulje/gruppe nederst på siden. Når gruppen er opprettet, trykk på blyanten for å redigere gruppen. Her kan du legge til flere medlemmer og ledere. Patruljemedlemene kan senere flyttes over til andre patruljer. Merk at hvis dere har krysset av for at alle i patruljen har tatt en grad eller merke vil også nye medlem ha tatt samme merker og grader. Patruljemedlemene kan senere flyttes over til andre patruljer. 

Trykk på patruljemedlemmet for å se en oversikt over den personens fullførte krav, merker og grader. Du kan også her krysse av for krav medlemmet har fullført. 

Registrer fullførte krav

For å registrere hva patruljen har gjort av krav eller aktivitetsmerker trykker du på patruljenavnet. Legg til aktivitetsmerke nederst på siden. Det hender at et merket forsvinner, oppdater da siden og legg til merkene igjen. Avkrysningen huskes selv om merket forsvinner. 

Kryss av for kravene som er tatt. Når alle obligatoriske krav er fullført krysses det av for at merket er tatt. Er det en del av gradene oppdateres dette i gradregistreingen lenger ned på siden. 

Hvis du har spørsmål om registreringsverktøyet kan du ta kontakt med Katrine.