Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle speidere, ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med salg av kortpakker.

Merker til alle som selger

Alle som selger kortpakker kan få merke, lederne kan bestiller merkene samlet for gruppa i Speiderbutikken. Merkene er gratis, dere betaler kun porto.

Klarer din speidergruppe å selge flest kortpakker?

Nytt fra kortpakkeaksjonen 2023! De to gruppene som selger flest kortpakker per antall medlemmer, vinner et gavekort fra Speiderbutikken til en verdi av kroner 1000,-. 

Spørsmål?
Har du spørsmål om kortsalget kan du sende en e-post til post@kmspeider.no