Placeholder text
18. - 20.
September
2020

Tråkk

Lokalt
04.05.2020

Utvidede tillatelser for fritidsaktiviteter fra 7. mai 

Fra 7. mai blir det tillatt å gjennomføre fritidsaktiviteter på offentlig sted for inntil 50 personer. Vi anbefaler å organisere speidermøter i mindre grupper (på inntil 20 personer), og sørge for at det er tilstrekkelig antall ledere til stede for å kunne overholde smittevernreglene. 

24.04.2020

Koronaveiledning for speidergrupper

Det er gitt grønt lys for en forsiktig oppstart av fysiske speidermøter og speiderturer igjen, om enn i begrenset omfang. Det er en god nyhet! På denne siden finner du råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter.

21.04.2020

Åpner for aktivitet i små grupper utendørs 

Myndighetene har signalisert at utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge så smått kan starte opp igjen så lenge smittevernreglene overholdes. Det innebærer at man skal ha god hånd- og hostehygiene, at det ikke må være mer enn fem sammen i hver gruppe, og det må være to meter mellom hver av dem.

23.04.2020

Community, hope and the power to do good

Young people understand the potential of, and have the power to, do good. As the Big 6 Youth Organizations worldwide, we know that when the compassion of youth is lit, it is young people that make a real difference, drive change, commit fully, work with passion and their leadership shines.

Design og utvikling: CoreTrek AS