Lag en liste over ting som finnes i speiderlokalet. Det kan være løse gjenstander, ting som sitter fast, ting på lageret, ting speiderne burde vite hvor er og ting de må lete mer etter.

Speiderne kan få hver sin liste, eller de kan deles i lag.

Speiderne skal finne tingene som står på listen. De kan enten krysse av selv, eller de kan måtte gå innom en leder og få godkjent at tingen er funnet før de kan krysse den av. 

Hold på til alle har funnet alle tingene på listen, så blir alle speiderne bedre kjent med lokalet. Hvis noen bruker veldig lang tid kan de få hjelp av noen som har funnet tingene allerede.

UTSTYR

  • Liste over ting som skal finnes - en til hver speider
  • Penn eller blyant