Riktig bruk av brannutstyr reduserer skadeomfanget ved en brann. I Norge er det påkrevd at alle husstander har brannutstyr. Det er de som bor der sitt ansvar at dette er på plass og fungerer. Gå en runde i speiderlokalet eller på speiderhytta og sjekk at dette er under kontroll. Hvis ikke speiderne har eget lokale kan dette gjøres for eksempel hjemme hos en leder. Oppfordre gjerne speiderne til å gjøre det samme hjemme. 

Rømningsveier: Alle bygg skal ha minst to veier som fører ut i friluft, for eksempel en dør og et vindu. Sjekk at speiderlokalet har dette, og at alle speiderne klarer å komme ut begge veier.

Røykvarslere: Røykvarslere skal finnes i alle etasjer og være plassert slik at de høres fra alle oppholds- og soverom. Batterier i røykvarslere bør skiftes en gang i året. De fleste vanlige røykvarslere har en testerknapp. En speider eller leder kan holde denne inne. Spre dere ut i lokalet og lukk alle dører. Kan røykvarsleren høres fra alle rom? Noen bygg har røykvarslere som er koblet direkte til brannvesenet, disse har ofte ikke testerknapp. Da kan dere spille av høy musikk der røykvarslerne er plassert i stedet.

Slukkeutstyr: Alle bygg skal også ha utstyr for å slukke mindre branner, for eksempel brannslukkingsapparat eller brannslange. Dette skal kunne brukes i alle rom. Sjekk at det finnes og at de kan brukes i hele lokalet. Rull ut brannslangen eller kikk nøye på brannslukkningsapparatet og sjekk at utsyret er helt og i orden. 

Når dere har gått runden og sjekket at utstyret er på plass og i orden, deles speiderne i små grupper som sprer seg til ulike deler av lokalet og får en aktivitet de skal holde på med, for eksempel elgen kommer. En leder utløser brannalarmen (bruk testerknappen eller spill høy musikk) og alle må evakuere lokalet gjennom rømningsveiene dere testet i sted. Ta gjerne tiden på hvor lang tid det går før alle er kommet ut.

Dere kan også se etter brannfarlige steder når dere tar runden:

  • Står varmekilder tett inntil brennbart materiale?
  • Finnes det åpne eller ødelagte elektriske ledninger?
  • Oppbevares brennbare stoffer (gass, parafin, bensin o.l.) på egnet måte og sted? Bør oppbevares stående og i god avstand til lett brennbart materiale og varmekilder.
  • Er det andre ting dere kan finne?