Oppdagerperioden

Oppdagere er en aldersgruppe som kjennetegnes av mye energi og aktivitet. Det er viktig at du som speiderleder setter av god tid til lek, utforskning og samarbeid.

Oppdagerperioden er for mange det første møtet med speiding. Aktivitetene i speiderprogrammet for oppdagere har derfor fokus på grunnleggende tur- og friluftsferdigheter.