Oppdagerprogrammet

For mange er oppdagerprogremmet det første møtet med speiding. Programmet tar derfor for seg det mest grunnleggende innen speiding og de fem verdiene våre. Aktivitetene er konkrete og barna kan se raske resultater. 

Semesterplan og møteplanlegging
 

I oppdagerprogrammet er det seks semestermerker. Tre av dem passer godt å ta på høsten og tre av dem passer godt å ta om våren. Semestermerkene gjør det enkelt å lage en ramme for semesteret, og de gir lederne idéer og forslag til møter og turer. 

Hvert semestermerke har to obligatoriske aktivitetsmerker som oppdagerne må gjennomføre for å få semestermerket. Til hvert semestermerke er det laget et forslag på en semesterplan, og til de fleste aktivitetsmerkene finnes det møteforslag som gjør det enkelt å planlegge møtene. Oppdagerne kan også ta flere eller andre aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene.

Programhefte oppdagere inneholder en oversikt over oppdagerprogrammet, inkludert speiderstigen, semestermerker og aktivitetsmerker. Gjennom programmet får oppdagerne en smakebit på hva speideren har å by på, tilpasset aldersgruppa.