Oppdagerprogrammet
 

Se oppdageraktiviteter i aktivitetsbanken

Oppdagerprogrammet er for mange det første møtet med speiding. Programmet er derfor veldig grunnleggende. Aktivitetene er konkrete og barna skal se resultater raskt. Oppdagerne har seks semestermerker, tre som passer godt å ta på høsten og tre som er bedre å ta på våren. Semestermerkene skal lage en ramme for semestret og gi lederne ideer for møter og turer. Hvert semestermerke har to obligatoriske aktivitetsmerker som oppdageren må ta for å få semestermerket. Til hjelp finnes flere møteforslag for hvert semester og eksempel på en semesterplan. Oppdagerne kan også ta flere aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene. Aktivitetsmerkene for oppdagere er korte og konkrete. Målet er at det skal være mulig å ta et aktivitetsmerke i løpet av et møte.

Oppdageren skal gjennom programmet få en smakebit av hva speidern har å by på, tilpasset sin alder.

Programhefte oppdagere, er et hjelpemiddel for oppdagerledere. I heftet finnes et oversikt over oppdagerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.