Du finner KFUK-KFUM-speiderne (4. etg.) og Speiderbutikken (kjelleren) i Christian Krohgs gate 10 i Oslo (Frivillighetens hus).

Postadresse

KFUK-KFUM-speiderne
Postboks 6810 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sentralbord

Telefonen er åpen mandag til fredag mellom klokka 9 og 14. Sentralbordet er stengt i påsken og romjulen.

Sommerstengt

Sentralbordet er sommerstengt i uke 31 og 32 (29. juli til 11. august 2024). 

Tlf.: 22 99 15 50
E-post: post@kmspeider.no

Beredskapstelefonummeret 91 51 66 12 kan benyttes i akutte tilfeller. 

Org.nr.: 971.274.018
Kontonr.: 3000.16.88487