Stifinnerprogrammet

Mange stifinnere har blitt kjent med det mest grunnleggende innen speiding som oppdagere. Stifinneraktivitetene krever litt mer enn oppdageraktivitetene. De fleste er likevel korte og konkrete, og gjør det mulig for barna å se raske resultater.

Semesterplan og møteplanlegging
 


 

Stifinnerprogrammet har fire semestermerker som har fått navn etter de fire grunnelementene. Ild og Himmel kan tas om høsten, Jord og Vann kan tas om våren. Semestermerkene fungerer som en ramme for semesteret og gir idéer og forslag til møter og turer. 

Hvert semestermerke har et tilhørende forslag til semesterplan. De fleste aktivitetsmerkene har også møteforslag som gjør det enkelt å planlegge semesteret. Stifinnerne kan ta flere eller andre aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene. 

Programhefte stifinnere inneholder en oversikt over stifinnerprogrammet, inkludert speiderstigen, semestermerker og aktivitetsmerker.

Ved å følge programmet gjennom to år som stifinnere har speiderne klatret de fleste trinnene på speiderstigen. 
 

Ild

Semestermerket Ild har fokus på bål, bålets bruksområder, ild, brannvern, håndtering av kniv og førstehjelp. Ild kan tas om høsten, og hører sammen med semestermerket vann som tas om våren. For å få semestermerket må stifinnerne ta de obligatoriske aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.

Forslag til semesterplan for Ild

 

Vann

I løpet av semestermerket Vann skal stifinnerne eksperimentere, leke og bruke van på ulike måter. Vann kan tas om våren, og hører sammen med semestermerket Ild som tas om høsten. For å få semestermerket må stifinnerne ta de obligatoriske aktivitetsmerkene Fisk eller Dyr i vann og Knute

Forslag til semesterplan for Vann

 

Himmel 

Semestermerket Himmel har fokus på himmelretningene, himmelen. Himmel kan tas om høsten, og hører sammen med semestermerket Jord som tas om våren. For å få semestermerket må stifinnerne ta de obligatoriske aktivitetsmerkene Orientering og Kirke

Forslag til semesterplan for Himmel

 

Jord

Semestermerket Jord har fokus på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket kan tas om våren, og hører sammen med semestermerket Himmel som tas om høsten. For å få semestermerket må stifinnerne ta de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster

Forslag til semesterplan for Jord