Stifinnerprogrammet

Mange av stifinnerne har allerede blitt kjent med det mest grunnleggende innen speiding og de fem verdiene våre som oppdagere. Stifinneraktivitetene krever litt mer enn oppdageraktivitetene, men de fleste aktivitetene er korte og konkrete og gjør det mulig for barna å se raske resultater. 

Semesterplan og møteplanlegging
 

I stifinnerprogrammet er det fire semestermerker som har fått navn etter de fire grunnelementene. Ild og Himmel passer godt om høsten, Jord og Vann passer godt om høsten. Semestermerkene gjør det enkelt å lage en ramme for semesteret, og gir lederne idéer og forslag til møter og turer. 

Hvert semestermerke har to obligatoriske aktivitetsmerker som stifinnerne må ta for å få merket. Til hvert semestermerke er det laget et forslag på en semesterplan, og til de fleste aktivitetsmerkene finnes det møteforslag som gjør det enkelt å planlegge møtene. Stifinnerne kan også ta flere eller andre aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene.

Programhefte stifinnere inneholder en oversikt over stifinnerrprogrammet, inkludert speiderstigen, semestermerker og aktivitetsmerker. Gjennom programmet vil stifinnerne i løpet av to år ha klatret de fleste trinnene på speiderstigen sin.

 

Ild

Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild, brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket ild er planlagt for å tas på høsten, og hører sammen med semestermerket vann som tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Ild.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Ild.

 

 

Vann

Vann kommer i forskjellige former, flytende, rennende og som damp. Vi kan drikke vann, leke med vann, vaske oss i vann og ta oss fram på vannet. Stifinneren skal i løpet av semesteret få eksperimentere, leke og nytte seg av vannet. Semestermerket Vann hører sammen med semestermerket Ild og er planlagt for å tas på våren. Fiske eller dyr i vann og Knute er deobligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Vann.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Knute og Fiske eller Dyr i vann.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Vann.

 

 

Himmel

Dette semesteret legger vi vekt på å lære om himmelretninger, det vi kan se på himmelen og himmelen som det stedet der englene finnes. Semestermerket Himmel hører sammen med semestermerket Jord og er planlagt for å tas på høsten. Aktivitetsmerkene Orientering og Kirke er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Himmel.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Orientering og Kirke.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Himmel.

 

 

Jord

Semestermerket Jord legger vekt på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket hører sammen med semestermerket Himmel og er planlagt for å tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jord.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jord.