Stifinnerprogrammet
 

Se stifinneraktiviteter i aktivitetsbanken

Semestermerker har navn etter de fire grunnelementene, Himmel og Jord som er beregnet på ett av årene, mens Ild og Vann er beregnet på det andre. Semestermerkene skal fungere som en ramme for semesteret.
Det er to obligatoriske aktivitetsmerker i hvert semestermerke. Utover dette står dere fritt til å fylle semestermerket med program. Dere kan ta merker eller ha andre aktiviteter som passer for dere, og som hjelper stifinnerne med å klatre i speiderstigen.
For å få et semestermerke skal stifinneren ha deltatt i gruppens aktiviteter i løpet av et semester og tatt de to obligatoriske aktivitetsmerkene som hører til semestermerket.
Hvis dere trenger hjelp til å fylle semesteret med innhold har vi laget et forslag til hvert av de fire semestrene. Ved å følge dette vil stifinnerne i løpet av to år ha klatret de aller fleste trinnene på speiderstigen sin.
Aktivitetsmerkene og semestermerkene kjøpes i Speiderbutikken

Programhefte stifinnere, er et hjelpemiddel for stifinnerledere. I heftet finnes et oversikt over stifinnerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.

Her finner du alt program for stifinnere som finnes i aktivitetsbanken.

Her finner du alle aktivitetsmerkene for stifinnere (pdf). 

Ild

Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild, brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket ild er planlagt for å tas på høsten, og hører sammen med semestermerket vann som tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Ild.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Ild.

 

 

Vann

Vann kommer i forskjellige former, flytende, rennende og som damp. Vi kan drikke vann, leke med vann, vaske oss i vann og ta oss fram på vannet. Stifinneren skal i løpet av semesteret få eksperimentere, leke og nytte seg av vannet. Semestermerket Vann hører sammen med semestermerket Ild og er planlagt for å tas på våren. Fiske eller dyr i vann og Knute er deobligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Vann.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Knute og Fiske eller Dyr i vann.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Vann.

 

 

Himmel

Dette semesteret legger vi vekt på å lære om himmelretninger, det vi kan se på himmelen og himmelen som det stedet der englene finnes. Semestermerket Himmel hører sammen med semestermerket Jord og er planlagt for å tas på høsten. Aktivitetsmerkene Orientering og Kirke er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Himmel.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Orientering og Kirke.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Himmel.

 

 

Jord

Semestermerket Jord legger vekt på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket hører sammen med semestermerket Himmel og er planlagt for å tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jord.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jord.