Del speiderne i lag, hvert lag har sin farge. Sett opp lapper i speiderlokalet, én lapp på hvert sted som skal ryddes eller vaskes. Merk lappene i lagenes farger, hvert lag skal ha like mange lapper. Skriv gjerne også på lappen akkurat hva som skal gjøres på dette stedet. 

Sett lagene i gang samtidig. Lagene skal fortest mulig utføre alle sine oppgaver. Når de mener en oppgave er gjort skal de ta med lappen til en leder og vise lederen stedet som er satt i gang. Hvis lederen godkjenner stedet beholder han eller hun denne lappen. Laget trenger ikke utføre oppgavene sammen, men kan dele seg og dermed gjøre flere oppgaver samtidig. Det første laget til å få levert alle sine lapper har vunnet.

Avslutt gjerne møtet med å spise noe godt sammen alle sammen, speiderne har jo vært flinke selv om det er morsommere som konkurranse.

UTSTYR

  • Lapper markert med farge
  • Tusj i så mange farger som det er lag
  • Utstyr til å rydde og vaske
  • Gjerne noe godt å spise som premie når man er ferdig