Se årshjulet for gruppene i Google kalender nederst på denne siden. 

Januar


Arrangere felles semesteroppstartsarrangement

Ved å samle alle speidere og ledere i gruppen har man muligheten til å bygge en gruppeidentitet og til å lage større aktiviteter. Mange grupper starter hvert semester med et felles arrangement. Det er viktig å ha noen arenaer gjennom året hvor alle enheter samles for å skape gruppeidentitet. Start semesteret med et felles arrangement, speidermøte eller tur (dagstur eller overnatting). Du finner mal for semesterplan for patruljene her.

Starte lederkabalen for høsten

Til gruppeting (som ofte arrangeres i mars) er det nyttig for alle å vite hvem som skal ha hovedansvaret for hver enhet, og hvilke medledere som er i hver enhet. Det kan i tillegg være lurt å gjøre et anslag på hvor mange speidere det vil være i hver enhet. La alle ledere som er i gruppen bli spurt hvert år om de ønsker å fortsette, og kanskje også hvor langt perspektiv de har. Husk at det er lettere å rekruttere ledere når man allerede har ledere!

Februar


22. februar – Arrangere tenkedag

Verdenstenkedagen  markeres for å feire internasjonalt vennskap og gjøre en positiv forskjell for seg selv og andre. Hvert år lager vi aktiviteter og et møteforslag som passer til årets tema, med spennende aktiviteter for store og små. Alle som gjennomfører aktivitetene eller møteforslaget får det internasjonale tenkedagsmerket, som bestilles på speiderbutikken.no

Tips: Det er mange som feirer verdenstenkedagen med åpne arrangementer og speiderløftefornyelse. 

Globalaksjonen

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-speidernes årlige innsamlingsaksjon. Forbundskontorets kampanjeperiode vil starte på Verdenstenkedagen (22. februar) og avsluttes på Jordens dag (22. april), men speidergrupper kan gjennomføre sin aksjon mellom 1. januar og 31. desember.

Planlegg deres aksjon tidlig, sett opp en digital innsamlingsbøsse på "Min aksjon" og bestill ID-kort på kmspeider.no/globalaksjonen.

Mars


Legg lederkabalen for høsten

Om dere ikke har gjort det allerede: Start lederkabalen for høsten. I september vet vi hvem som skal være ledere i januar. I mars burde vi vite hvem som skal være ledere i september. Begynn å høre med hvem som ønsker å fortsette, og få oversikt over hvor vi trenger å fylle på med flere ledere.

Til gruppeting (som ofte arrangeres i mars) er det nyttig for alle å vite hvem som skal ha hovedansvaret for hver enhet, og hvilke medledere som er i hver enhet. Det kan i tillegg være lurt å gjøre et anslag på hvor mange speidere det vil være i hver enhet.

La alle ledere som er i gruppen bli spurt hvert år om de ønsker å fortsette, og kanskje også hvor langt perspektiv de har. Det er lettere å rekruttere ledere når man har ledere!

Gruppeting

Mange speidergrupper avholder gruppeting i mars. Gruppetinget er gruppens formelle besluttende organ. Det ledes av gruppeleder, og fatter beslutninger med alminnelig flertall. Alle medlemmer har fulle rettigheter ved gruppeting, og skal innkalles. I organisasjonsbestemmelenes § 1.3 finner du gruppetingets oppgaver

Gruppetingets oppgaver:

  • Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.
  • Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.
  • Velge revisor. Den som velges trenger ikke å være utdannet revisor, men må være en person som er villig, og som gruppa har tillit til. Medlemmer i gruppa kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig.
  • Planlegge gruppas arbeid og budsjett.
  • Fastsette gruppekontingent.
  • Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppa.
  • Oppnevne enhetsledere i gruppas enheter.
  • Ha ansvar for gruppas økonomi og eiendeler.
  • Velge gruppas representanter til kretsting.

Politiattest

Gruppeting er en god anledning til å innhente nye politiattester. Hver gang vi får en ny leder er det gruppeleders ansvar å sørge for at vedkommende har politiattest. I forbindelse med årsmøtet kan det være greit å sjekke om du har husket å få med alle. Det kan særlig være lett å glemme rovere som vokser seg inn i lederoppgaver. Sjekk i medlemssystemet om noen ledere trenger å fornye sin attest. 

Les mer om politiattest her.

April


Revisjonsrapport til kretsen

Kretsen skal hvert år ha revisjonsrapport fra alle grupper som bekreftelse på at gruppa har fått revidert regnskapet sitt. Fristen for dette er forskjellig fra krets til krets så dette må du sjekke med din krets. Noen kretser krever i tillegg en enkel rapport fra arbeidet. Enkelte menigheter ønsker også en tilsvarende rapport.

Leirbålskappe

Har gruppen tradisjoner med leirbålskappe er det lurt å tenke på når dere skal sy den hvis dere ikke allerede har satt det på terminlisten.

St. Georgsdagen 23. april

Arrangere St. Georgsdag. Mange grupper har tradisjon for å feire St. Georgsdag med speiderløftefornyelse. Det er også egne St. Georg-aktivitetsmerker for oppdagere, stifinnere, vandrere og rovere, som kan kjøpes i Speiderbutikken. En stund i forkant vil det også komme en St. Georgsdagshilsen på kmspeider.no.

Mai


Søknadsfrist for frifond 1. mai

Søk om støtte for arrangementer, turer og kurs. Frifond-midlene skal gå til aktivitet som medlemmer i speidergruppen er med på. Dere bestemmer selv hvordan Frifondstøtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med organisasjonens retningslinjer for støtteordningen. 

Mer informasjon om Frifond og hvordan gruppen søker om penger finner du her.

Planlegg høstens rekruttering

Det er på tide å tenke på rekruttering. Dette er kanskje først og fremst en jobb for gruppelederen og de som er ledere/assistenter for oppdagerne. Kanskje er det lurt å samarbeide med menigheten når de har sin 6-årsgudstjeneste?

Speiderhytte til høstens speidertur?

Skal dere leie hytte til høstens speidertur? Flere hytter har søknadsfrist på denne tiden.

Lever årsrapport

Hvert år skal speidergruppen levere en årsrapport. I årsrapporten svarer dere på noen spørsmål om fjorårets speiderarbeid. Gruppen din må ha levert årsrapporten innen fristen for å få tildelt Frifondmidler. Gruppeleder og styret vil motta en e-post med lenke til speidergruppens årsrapport og årets frist for rapporten i løpet av mai. Skjemaet fylles ut og signeres elektronisk. Rapporten kan signeres av gruppeleder alene eller to gruppestyremedlemmer per 31.12 (i det året dere leverer årsrapport for). 

Juni


Planlegging av høsten

Planlegg kommende høst og år. Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles terminliste med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Finn ut hva som passer for dere, og ha en oppdatert fil digitalt tilgjengelig for alle lederne i gruppen.

Rekruttering for høsten

Det er på tide å tenke på rekruttering. Dette er kanskje først og fremst en jobb for gruppelederen og de som er ledere/assistenter for de yngste speiderne. Kanskje er det lurt å samarbeide med menigheten når de har sin 6-årsgudstjeneste? Skal dere leie hytte til høstens speidertur? Flere hytter har søknadsfrist på denne tiden.

Les mer om rekruttering her.

Innkalling til semesteroppstartsmøte i august

Informere all medlemmer om når semesteroppstartsmøtet blir til høsten. Detaljert informasjon kan sendes ut noen uke innen arrangementet.

August


Søknadsfrist for momskompensasjon 1. august

Grupper og kretser har mulighet til å få kompensert noen av MVA-avgiftene fra fjoråret.

Se hva du kan søke om og søk om momskompensasjon her.

Oppstarts- eller planleggingsmøte for ledere og patruljeførere

Alle som har lederansvar i gruppen kan samles for et oppstartsmøte der dere planlegger halvåret, går gjennom gruppekalenderen og koordinere arrangementer og ukentlig drift. Dere kan også arrangere planleggingsmøte for patruljeførerne der de kan få hjelp til å planlegge halvåret og gjerne legge detaljeplaner for hele året. I aktivitetsbanken finner dere våre aktivitetsmerker, aktiviteter, ressurser og møteforslag.

Nye ledere og frivillige bør gjennomføre en ledersamtale og søke om politiattest. Alle som er 17 år eller eldre må søke om politiattest før de er med på speidermøter og -aktiviteter. 

Sommerleir neste sommer

Hvis ikke det blir kretsleir eller landsleir følgende år kan dere drøfte leiralternativer og velge to eller tre personer som får ansvar for å komme med et eller flere forslag til leir innen 1. desember. Det kan være lurt at denne oppgaven avgrenses til bare å finne alternativene med pris, tid, fordeler og ulemper, for siden å sette ned full leirkomite på et møte i desember.

September


De tre første møtene

Gjennomfør «De tre første møtene». Ta godt imot gruppens yngste speidere når dere starter opp om høsten. Involver alle lederne i gruppen og ta i bruk forslagene og materiellet dere finner i aktivitetsbanken på nettsidene.

Dette kan brukes enten deres yngste speidere er oppdagere eller stifinnere.

Husk at alle nye medlemmer må meldes inn i Hypersys med komplett kontaktinformasjon. Da får de også tilsendt sin velkomstpakke fra forbundskontoret.

Kortpakker

Dere får informasjon på epost om årets kortpakkesalg, frister og antallet deres gruppe får tilsendt. Det sendes to kortpakker per speider i gruppa. Frist for å endre antall er i slutten av september.  

Kortsalget er med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle speidere, ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med salg av kortpakker. Les mer på kmspeider.no/kortpakker.
 

Oktober


Planlegging av salg av kortpakker

Alle grupper for tilsendt to kortpakker per medlem. Frist for endring av antall kalendere/
avbestilling er 22. september. Kortpakkene sendes i uke 42-43 og de skal betales innen 15. desember. Les mer på kmspeider.no/kortpakker.

JOTA-JOTI

I 2024 er JOTA-JOTI den 18.-19. oktober. Da samles mellom 1,5 millioner og 2 millioner speidere fra hele verden for å kommunisere med hverandre via amatørradio eller internett. Har speidergruppen lyst til å arrangere JOTA-JOTI lokalt?

På kmspeider.no/jotajoti finner dere flere nyttige ressurser som hjelper dere på veien. Husk at alle speidergrupper som skal delta på JOTA-JOTI må melde seg på innen 1. september. Det blir også satt opp informasjonsmøter for nybegynnere og om årets arrangement. Følg med på arrangementskalenderen for påmelding.

November


Søknadsfrist for Frifond 25. november

Søk om støtte for arrangementer, turer og kurs. Frifond-midlene skal gå til aktivitet som medlemmer i speidergruppen er med på. Dere bestemmer selv hvordan Frifondstøtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.  Mer informasjon om Frifond og hvordan gruppen søker om penger finner du her.

Desember


Vedlikeholde medlemslister og fastsette gruppekontingent i medlemssystemet Hypersys

Husk å melde inn nye medlemmer slik at medlemslister er korrekt og oppdatert. Hvis alle grupper og kretser overholder fristen, samt at det ikke oppstår uforutsette tekniske problemer, vil kontingent bli utsendt i andre halvdel av januar. Gruppene vil få en mail om når det er klart for at gruppene fastsetter sin kontingent i Hypersys.

Les mer om kontingent og årsrapportering her
Les mer om Hypersys her.

Lage gruppekalender

Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles terminliste med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Finn ut hvilken form som passer for dere, og ha en oppdatert fil tilgjengelig for alle lederne i gruppen. Dere får en semesterstartepost med informasjon om hva som skjer i forbundet til våren i desember/januar. 

Se mal for semesterplan for patruljene her.

Planlegg sommerens leir

Det er viktig å få ut informasjonen om sommerens leir allerede før nyttår. Send ut informasjon om dato. Reklamer også for dette i deres kanaler som e-post, nettside og/eller i sosiale medier og der gruppen holder til. Lag gjerne plakater til å henge opp i speiderlokalet. Du finner maler for plakater her. Du kan redigere tekstfeltet som du ønsker. 

Se årshjulet for gruppene i kalender

Du kan enkelt legge til våre kalendere for gruppene i egen kalender ved å trykke på lenkene under og “legg til” i vinduet som dukker opp.