Det skal normalt innhentes politiattest for:

 • Alle ledere og assistenter i krets, korps og speidergruppe fra 15 år. Skal noen under 18 år forevise politiattest, må foresatt undertegne på søknaden.
 • Voksne og ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over tre eller flere sammenhengende dager, eller tre eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre, støttekontakter som er med en speider på møter og turer og liknende.
 • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
 • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
 • Alle ansatte i Norges KFUK-KFUM-speidere.
   

Hvordan skaffer du politiattest?


Det er mye lettere enn du tror!

Søk elektronisk

 • Det enkleste er å søke om politiattest elektronisk. Det eneste du trenger før du begynner er at gruppelederen eller din nærmeste leder signerer en bekreftelse på formål med politiattest. Hvis du er under 18 år må bekreftelsen også inneholde foresattes signatur. Lenken fører deg til et Googledokument. Under "Fil" kan du velge "Lag en kopi" for å legge til på egen Google Drive (krever Google-/Gmail-bruker) eller "Last ned" i ønsket format (for eksempel som Microsoft Word). 
 • Gå inn på søknadsskjemaet på politi.no. Du kan logge inn via MinID, BankID, Buypass eller Commfides. I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Under kategori og formål velger du "Frivillig organisasjon".
 • Politiet sender politiattesten i posten til din hjemmeadresse, eller til din digitale postkasse hvis du har opprettet det. Politiet sender aldri attesten direkte til organisasjonsleddet.
 • Når du mottar politiattesten viser du denne til ansvarlig leder, som registerer det i medlemssystemet. Attesten kan nå også sendes pr. e-post eller du kan vise fram brevet du har mottatt digitalt.
 • Ansvarlige lederen må slette eller sender attesten tilbake til vedkommende etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemsregisteret.
 • Den ansvarlige lederen skal kontrollere at svaret fra politiet viser til den korrekte hjemmelen i strafferegistreringsforskriften. Hvis det ikke gjør det, skal det innhentes ny attest, og politiet skal gjøres oppmerksom på mangelen i svaret. Informasjon om dette finnes i retningslinjene
   

Søkere som vil søke manuelt (pr. post):

 • Fyll ut bekreftels for formål med politiattest, og skriv ut (Trykk på "Fil" og velg "Skriv ut"). Dette skal legges ved søknaden. 
 • Legg ved kopi av legitimasjon.
 • Deretter kan du sende begge skjemaene og kopi av legitimasjon til:

              Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
              Postboks 113
              9951 Vardø

Detaljerte retningslinjer for innhenting av politiattest finner du her og i listen over ressursdokumenter nedenfor.


 

Kontaktinformasjon

Kontakt ved spørsmål om praktisk gjennomføring:
Forbundskontoret: 22 99 15 50 / post@kmspeider.no

Kontakt ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning:
Generalsekretær Svein Olav Ekvik: 412 18 110  / svein.olav@kmspeider.no

Ved akutte hendelser:
Se forbundets beredskapsplaner.