Det skal normalt innhentes politiattest for:

 • Alle ledere og assistenter i krets, korps og speidergruppe fra 15 år. Skal noen under 18 år forevise politiattest, må foresatt undertegne på søknaden.
 • Voksne og ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over tre eller flere sammenhengende dager, eller tre eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre, støttekontakter som er med en speider på møter og turer og liknende.
 • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
 • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
 • Alle ansatte i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Gyldighetstid:

Politiattesten har tidsavgrenset gyldighet. Gyldighetstiden for politiattesten regnes fra den datoen politiet utsteder attesten (utstedelsesdato).

 • Attester vist på gruppe-, krets- og forbundsnivå er gyldig i fem år ved aktivt medlemskap.
 • Attester vist på gruppenivå er gyldig på alle nivåer og prosjekter.
 • For attester vist bare i forbindelse med et prosjekt (arrangement/kurs) gjelder 15 måneders gyldighetstid for prosjekter på samme nivå.

Politiattesten er å regne som «ferskvare»: Den kan bare vises fram inntil ett år fra utstedelsesdato. Attesten kan vises på flere nivåer i løpet av dette året. Aktive medlemmer i grupper oppfordres til å vise politiattest til sin gruppe, da det vil dekke alle andre nivåer og prosjekter. Se flere detaljer i Retningslinjer for politiattest.

 

Prosedyre for innhenting av politiattest

Søk elektronisk

 • Det enkleste er å søke om politiattest elektronisk via søknadsskjemaet på politi.no. Du kan logge inn via MinID, BankID, Buypass eller Commfides (det trengs derfor ikke kopi av identifikasjon). I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du "Frivillig organisasjon" på begge. Du må også legge ved en bekreftelse på formål med politiattest.
 • Under 18år? Du kan søke elektronisk. Husk at bekreftelsen fra arbeidsgiver/frivillig organisasjonmå inneholde foresattes signatur.
 • Politiet sender politiattesten i posten til din hjemmeadresse, eller til din digitale postkasse hvis du har opprettet det. Politiet sender aldri attesten direkte til organisasjonsleddet.
 • Når du mottar politiattesten viser du denne til ansvarlig leder, evt. sender den pr. post. Attesten kan nå også sendes pr. e-post eller du kan vise fram brevet du har mottatt digitalt. [2] Den ansvarlige lederen sletter, eller sender attesten tilbake til vedkommende etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemsregisteret.
 • Den ansvarlige lederen skal kontrollere at svaret fra politiet viser til den korrekte hjemmelen i strafferegistreringsforskriften. Hvis det ikke gjør det, skal det innhentes ny attest, og politiet skal gjøres oppmerksom på mangelen i svaret. Informasjon om dette finnes i retningslinjene

Søkere som vil søke manuelt (pr. post):

              Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
              Postboks 113
              9951 Vardø

Detaljerte retningslinjer for innhenting av politiattest finner du her og i listen over ressursdokumenter nedenfor.


 

Kontaktinformasjon

Kontakt ved spørsmål om praktisk gjennomføring:
Forbundskontoret: 22 99 15 50 / post@kmspeider.no

Kontakt ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning:
Generalsekretær Svein Olav Ekvik: 412 18 110  / svein.olav@kmspeider.no

Ved akutte hendelser:
Se forbundets beredskapsplaner.