Designmanualen skal være et arbeidsredskap som skal brukes av alle ledd i KFUK-KFUM-speiderne, av samarbeidspartnere og ulike leverandører av materiell. Hensikten med en fast grafisk profil er at det skaper en felles identitet, gir medlemmene gjenkjennelse i alle ledd, og det gir leverandører tilgang til relevante filer og beskrivelser av retningslinjer. 

Designmanualen gir ikke strenge retningslinjer, men det er viktig å holde seg til enkle føringer for bruk av logo, typografi og farger.

Last ned en kortversjon av Designmanualen her.

 

Bruk av navn

Det offisielle navnet på forbundet er:"Norges KFUK-KFUM-speidere". Det betyr at det er navnet som skal brukes i tilfeller som er av offisiell eller juridisk karakter, samt i adresser (og annen kontaktinformasjon). Det samme gjelder for offisielle gruppe- og kretsnavn: Stedsnavn KFUK-KFUM-speidere.

"KFUK-KFUM-speiderne" - er derimot navnet som brukes mest i dagligtale og i sammenhenger der navnet er en del av et visuelt uttrykk. 

Er du usikker på bruk av navn, logo, eller har du spesielle tilleggsbehov som krever justeringer, ta kontakt med forbundskontoret.

Lykke til med bruk av designmanualen!