Bestill aksjonsmateriell nederst på denne siden

Hva går pengene til?

Årets Globalaksjon fokuserer på ungdoms rettigheter og medvirkning. KFUK-KFUM Global mener at ungdom er selve ryggraden i den globale utviklingen. Ved å gi ungdom kunnskap og mulighet til å delta i politiske prosesser og ved å gi dem muligheten til å selv bestemme over egne liv dytter vi verden fremover. Ungdom må tas på alvor!

Årets Globalaksjon støtter tre prosjekter, og dere velger selv hvilket prosjekt gruppen vil samle inn penger til. Prosjektene er:

Sør-Sudan: Sør-Sudan har vært hardt rammet av krig siden 2013. Sør-Sudan KFUK jobber med å gi barn, ungdom og kvinner en plass i samfunnet og en rolle i fredsforhandlinger. Dette gjøres gjennom gratis utdanning, rådgivning og terapi mot stress, angst og traumer, og gjennom ungdomsgrupper som skaper møteplasser der ungdom både får opplæring i demokratiske rettigheter og et pusterom fra en vanskelig hverdag. Mer om ​​prosjektet kan du lese på nettsidene til KFUK-KFUM Global.

Tanzania: I Tanzania opplever befolkningen at muligheten til å påvirke samfunnet krymper. Flere beslutningstagere i landet prøver å hindre deltagelse og samfunnsaktivisme. Youth Peacemakers (YPM) jobber for å gi unge en plass på arenaer der beslutninger tas og for å spre informasjon om egne rettigheter. De jobber for demokratiske rettigheter, økonomisk rettferdighet og klimarettferdighet. YPM arrangerer møter og debatter der unge får sagt sin mening, produserer radio og arrangerer kurs for å drive opplysningsarbeid og legger til rette for spare- og investeringsgrupper som gir økonomisk trygghet. Mer om prosjektet kan du lese på nettsidene til KFUK-KFUM Global.

Palestina: Palestina har vært okkupert av Israel siden 1967. Ungdom i Palestina vokser opp i utrygghet med sjanse for å bli arrestert uten å vite hvorfor. Mange sliter med traumer, angst og depresjon, og flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. East Jerusalem YMCA jobber med psykisk helse og traumebehandling, opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning De hjelper også unge til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb. Palestina KFUK jobber spesielt med likestilling og og å gi unge kvinner en stemme gjennom utdannelse og politisk påvirkningsarbeid. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe aktivt for rettferdig fred i Palestina og Israel. Mer om prosjektet kan du lese på nettsidene til KFUK-KFUM Global.

Pengene som samles inn gjennom Globalaksjonen går til det prosjektet gruppens selv velger, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.
Hvis du ønsker å lese mer om de ulike samarbeidspartnerne og prosjektene som støttes av KFUK-KFUM-Global, finner du dette på deres nettsider.

Aksjonsmateriell

Ønsker dere aksjonsmateriell som plomberingspinner, bøsseklistremerker og ID-kort, bestiller dere dette enkelt via webskjemaet nederst på denne siden.
Globalaksjonsmateriell sendes ut fortløpende, fyll ut skjemaet nederst på nettsiden og få materiellet sendt til gruppa. Merk at det kan ta opptil 14 dager fra bestilling til det sendes i posten. 

Alt materiell utenom ID-kort kan også lastes ned her:
 

Lederveiledning
Plakat (A3)
Bøsseklistermerker / Takkekort

 

 

Ilula KFUK og Ilula Orphan Program (IPO) sitt arbeid i Tanzania. - See more at: http://www.speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Globalaksjonen+2014-2015.b7C_wlzI0B.ips?#sthash.bIdmh4Vj.dpuf
Ilula KFUK og Ilula Orphan Program (IPO) sitt arbeid i Tanzania. - See more at: http://www.speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Globalaksjonen+2014-2015.b7C_wlzI0B.ips?#sthash.bIdmh4Vj.dp

 

 

 

 

 

Bruk aktivitetsbanken!

Det finnes en rekke møteforslag, andakter og aktiviteter som kan knyttes opp mot Globalaksjonen i aktivitetsbanken vår. Her er noen forslag:

Aksjonsformer

Det finnes mange måter å samle inn penger på. Her er noen forslag:

  • Mange går med bøsser fra dør til dør eller står med bøsser ved butikker eller shoppingsentre i nærmiljøet.
  • Det kan være morsomt å invitere til ulike arrangementer som grillfester, markedsdag, internasjonal kafe ol.
  • Man kan delta på lokale arrangementer og selge pinnebrød og pølser, hjemmelagde produkter eller arrangere lotteri til inntekt for Globalaksjonen.
  • Å jobbe for å tjene penger til de som trenger det mer enn oss, gir en ekstra dimensjon i innsamlingen. Da gjør man en jobb for at andre skal få det bedre. Speiderne kan rake løv, vaske vindu, passe barn, male hus.
  • Sponsing er en annen måte å få inn penger på. Man kan f.eks. få slektninger, lærere, fotballtreneren, kordirigenten og andre til å sponse noen kroner for hver km man går på haik, eller for sprø aktiviteter man vil gjøre. Les mer om dette på sponsorkortet som finnes i "aksjonspakka".
  • Det finnes helt sikkert flere måter å samle inn penger på. Bruk fantasien!