Speidermetoden

Det finnes mange organisasjoner som liker å være ute og som driver med friluftsliv. Det som er spesielt med speideren er måten vi gjør det på. For å forklare hvordan vi driver med speiding, har vi en metode som kalles speidermetoden. Speiderprogrammet, altså hva vi gjør i speideren, er basert på punktene i speidermetoden: 

  • friluftsliv
  • lek
  • samfunnsdeltakelse
  • læring gjennom opplevelse og refleksjon
  • ungt lederskap ‒ voksent nærvær 
  • personlig utvikling
  • patruljesystem
  • lov og løfte
  • symboler og seremonier