I overskrifter i blader, brosjyrer og lignende brukes gjerne Trade Gothic LT Bold No 20 med store bokstaver (versaler). Dolly Small Caps brukes sammen med Dolly for å gi et jevnere tekstbilde der ord, for eksempel forkortelser, skal settes i versaler.
 
Ta kontakt med forbundskontoret om du ønsker å få tilsendt fonter.

 

Eksempel på bruk av typografien med forbundets profil finner du her.