Beredskapsplaner og sikkerhet 


 

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet

Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra andre enn de som er med på turen. Denne planen skal være godt kjent av alle som arrangerer leirer, turer og møter i KFUK-KFUM-speiderne. Les og last ned beredskapsplanen for fysisk sikkerhet her.

Trygg og sikker speiding

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere må kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist oppdatert i 2019 i henhold til reviderte beredskapsplaner. Heftet kan lastes ned her.

Retningslinjer 


 

Retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep

Dette dokumentet beskriver hva KFUK-KFUM-speidere gjør ved mistanker eller anklager om grenseoverskridende adferd, seksuelle, fysiske og psykiske overgrep. Dette dokumentet må også ses i sammenheng med Retningslinjer for håndtering av antatte kritikkverdige forhold. Last ned retningslinjer for grenseoverskridende adferd og overgrep. 

Retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold

Det er utarbeidet retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold. Retningslinjene kan lastes ned som PDF her. 

Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng  

Dette dokumentet redegjør for retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep som skjer i Spf-sammenheng. Med Spf-sammenheng menes her delegasjoner eller norske kontingenter som representerer den norske speiderbevegelsen i internasjonale sammenhenger.