Beredskapsplaner og sikkerhet 

Vi har en beredskapsplan for fysisk sikkerhet og et hefte for trygg og sikker speiding. På større arrangementer har vi også egne beredskapsplaner som leirstaben bruker. 

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet

Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra andre enn de som er med på turen. Denne planen skal være godt kjent av alle som arrangerer leirer, turer og møter i KFUK-KFUM-speiderne. Les og last ned beredskapsplanen for fysisk sikkerhet her.

Trygg og sikker speiding

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere må kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist oppdatert i 2019 i henhold til reviderte beredskapsplaner. Heftet Trygg og sikker speiding kan lastes ned her.

Forslag til regler til bruk i speidersammenheng 

Det er viktig at speiderne er trygge hos oss. Vi har utarbeidet noen forslag til regler til bruk i speidersammenheng. Du kan laste ned forslag til regler til bruk i speidersammenheng her. Snakk gjerne med de andre lederne om innholdet i denne og hvordan dere legger til rette for at speiderarbeidet skal ha trygge rammer.

Generalsekretærs ressursgruppe 

Generalsekretær har en ressursgruppe mot grenseoverskridende adferd og overgrep, og et nettverk av fag- og ressurspersoner på sikkerhet og speiding som bidrar i håndtering av saker og utvikling av retningslinjer og materiell. Her finner du kontaktinformasjon til generalsekretær. 

Retningslinjer 

Vi har flere retningslinjer for hvordan vi skal forebygge og håndtere hendelser som oppstår. 

Retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep

Dette dokumentet beskriver hva KFUK-KFUM-speidere gjør ved mistanker eller anklager om grenseoverskridende adferd, seksuelle, fysiske og psykiske overgrep. Dette dokumentet må også ses i sammenheng med Retningslinjer for håndtering av antatte kritikkverdige forhold. Last ned retningslinjer for grenseoverskridende adferd og overgrep. 

Retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold

Det er utarbeidet retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold. Retningslinjene for antatte kritikkverdige forhold kan lastes ned som PDF her. 

Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Speiderne-sammenheng  

Retningslinjer for grenseoverskridende adferd og overgrep som skjer i Speiderne-sammenheng finner du her. Med Speiderne-sammenheng menes delegasjoner eller norske kontingenter som representerer den norske speiderbevegelsen i internasjonale sammenhenger. 

Ressurser fra LNU 

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har i etterkant av terrorangrepene i Oslo og på Utøya sommeren 2011, samlet informasjon og ressurser som hjelp til å håndtere kriser og krisesituasjoner. Les mer om tips til krisehåndtering på LNUs nettsider.

LNU har i samarbeid med flere organisasjoner utviklet kompetansemateriellet LNU Trygg som handler om hvordan organisasjoner kan jobbe mot grenseoverskridende seksuell adferd. KFUK-KFUM-speiderne bygger sine retninglinjer og prosedyrer på det som er skissert i dette materiellet.