Sikkerhetstenkingen skal ikke hindre oss fra å drive med disse aktivitetene, men kanskje forbedre opplegget litt på noen områder. Alle ønsker selvfølgelig å unngå uhell, men vi er faktisk også pålagt ved lov å tenke sikkerhet. Produktkontrolloven gjelder også oss som driver frivillig arbeid, og den sier en del om hva vi må tenke på.

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere bør kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist revidert, utvidet og oppdatert i 2019 i henhold til reviderte beredskapsplaner.