Sikkerhetstenkingen skal ikke hindre oss fra å drive med disse aktivitetene, men kanskje forbedre opplegget litt på noen områder. Alle ønsker selvfølgelig å unngå uhell, men vi er faktisk også pålagt ved lov å tenke sikkerhet. Produktkontrolloven gjelder også oss som driver frivillig arbeid, og den sier en del om hva vi må tenke på.

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere bør kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist revidert, utvidet og oppdatert i 2014 i henhold til reviderte beredskapsplaner. 

 
 
 

 

 

 

Det er viktig at speiderne er trygge hos oss. Vi har utarbeidet noen forslag til regler til bruk i speidersammenheng. Last dem ned her, og snakk gjerne med de andre lederne om innholdet i denne og hvordan dere legger til rette for at speiderarbeidet skal ha trygge rammer.

Her kan du lese en artikkel om sikkerhet i speiderarbeidet fra Lederforum nr. 2/2013 (s.8-9).

Les mer om produktkontrolloven her:

Produktkontrolloven (Lovdata)   
Norges klatreforbund (NKF)   
Juridisk utredning for NKF

Den Norske Turistforening har også mange gode eksempler på hvordan tenke sikkerhet i friluftsliv på sine nettsider.

Informasjon om KFUK-KFUM-speidernes forsikringsordninger finner du her.