Hvordan søke om momskompensasjon

Merk at man søker kompensasjon for MVA-kostnader påløpt i foregående år (i 2023 søker man for MVA-kostnader påløpt i 2022). Søknadsfristen er 1. august i 2023. Blir dette for raskt etter sommerferien? Gjør det før. 


NB! For å søke må du logge inn på en Google-konto, for eksempel @gmail.com eller @kmspeider.no. Har du ikke tilgang til en Google-konto? Da kan du lage en Gmail-konto her eller ta kontakt med Forbundskontoret på post@kmspeider.no.

For å kunne søke om momskompensasjon må en være registrert i Frivillighetsregisteret. Dette kravet ble innført med virkning fra 1. januar 2019. Les mer om fordelene og hvordan man registrer enheten her.

Kretser og grupper trenger IKKE å legge ved revisjonsrapport når de søker om MVA-kompensasjon, med mindre de har en omsetning på over kr 5 mill. 

Underleddene (gruppene og kretsene) må kunne dokumentere utgiftene dersom det blir kontroll, ref våre organisasjonsbestemmelser § 1.4. og § 2.2.1.

Mer informasjon finnes under § 12 i ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15.4.2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Se hele Momskompensasjonsforskriften som PDF.

Spørsmål?

Ta kontakt med økonomirådgiver på forbundskontoret på post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.