KFUK-KFUM-speiderne skal kjennetegnes av stolte og aktive speidere, og dette skal synes i trykksaker og publikasjoner. Bilder skal så langt det er mulig ha speidere i aktivitet som en vesentlig del av utrykket.  

Bildene bør være tatt i naturlige situasjoner og ikke være oppstilte eller konstruerte, så langt det ikke er naturlig for bruken av bildet. Bilder gjengis i all hovedsak i farger.

Hent inn samtykke

Skal dere ta bilder i deres speidergruppe må dere først hente inn samtykke. Dere må derfor be om samtykke før bilde tas og brukes av speidergruppa. Her ser dere et eksempel på hvordan dere kan hente inn samtykke i deres speidergruppe: «Godkjenner du at det blir tatt bilder av deg i forbindelse med speidergruppens aktiviteter? Bildene kan brukes i gruppens egne kanaler som nettside, sosiale medier eller i forbindelse med lokale arrangementer. Er du under 15 år må samtykke gjøres sammen med en foresatt». 

Send inn deres bilder

For å få et godt bildearkiv er vi avhengige av at frivillige sender oss bilder fra speidermøter, kurs og arrangementer. Bildene kan sendes inn via vårt Google-skjema eller på e-post til forbundskontoret. Merk at e-poster med store vedlegg fort kan havne i spamfilteret. Derfor kan det være lurt å bruke bildedelingstjenester som WeTransfer, Google drive eller lignende dersom bildene er mange eller store. Det er viktig å skrive hvem som er fotograf. Vi tilstreber så langt det er mulig å alltid kreditere fotografen. Vi ber om samtykke før bilder tas og brukes av organisasjonen, for eksempel kan dere be om samtykke til følgende: «Jeg gir tillatelse til at det tas bilder av meg på arrangementet/i speidergruppa, som kan brukes i KFUK-KFUM-speidernes egne kanaler i sosiale medier, på våre nettsider kmspeider.no eller i trykt materiell som eksempelvis våre medlemsblader. Er du under 15 år må samtykke gjøres sammen med en foresatt». 

Retningslinjer for bildebruk i KFUK-KFUM-speiderne

Vi er en organisasjon for barn og unge, og det er derfor viktig å følge noen retningslinjer når du sender oss bilder. Norge har ganske strenge retningslinjer når det gjelder publisering av bilder, men det finnes ingen spesifikke lover som dekker alt. Det blir derfor snakk om en forståelse av regelverket og skjønn/vurdering må brukes i stor grad.

Vi forholder oss til følgende lover og regler: Åndsverksloven § 45 og spesielt § 45C og personvernforordningen (GDPR). Vi har ingen egne ”offentlige” organisasjonsregler, men vi har en tolkning av gjeldende lover som er utgangspunkt for vår praksis. 

Gjeldende praksis er:

Jamfør GDPR må det hentes inn eksplisitt samtykke før det tas og publiseres bilder. Det vil si at før arrangementer må speidere og leder selv trykke «ja» eller «nei» for om de ønsker å bli tatt bilde av. Speidere under 15 år må gi samtykke sammen med en foresatt. Sier noen nei, skal du unngå å ta og publisere bilder av den som har reservert seg. Åndsverksloven teller fortsatt og det trengs derfor ikke tillatelse dersom det er bilde av en mengde mennesker (opptog/folk på gaten etceterea), et bilde som sier noe av allmenn interesse eller et bilde som beskriver en situasjon. Bilder fra våre arrangementer, kurs og møter faller oftest i sistnevnte kategori.

Om situasjonsbilder (Datatilsynet): ”Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet." Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse. 

Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Vi respekterer likevel et nei og publiserer ikke bilder der de som ikke har samtykket er godt synlige og i fokus på bildet. Det skal alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet. I en slik helhetsvurdering er det viktig å tenke på at bildene heller ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen de benyttes i.  For KFUK-KFUM-speiderne vil det i de aller fleste tilfeller være situasjonen som beskrives som er viktigere enn akkurat hvilken person som er på bildet.

Bruk ”vær varsom-prinsippet”, og publiseres ikke bilder som stiller enkeltpersoner i et uheldig lys.  Unngå å skrive fullt navn eller annen kontaktinformasjon til de som er avbildet og vær varsom med bilder som kan misbrukes dersom de tas ut av sin sammenheng (uheldige positurer, nærbilde av barn i badedrakt og lignende).

Bilder som er tatt i organisasjonssammenheng, er ofte av interesse for og relevant for våre blader, nettsider og lignende. Skal bilder tatt i speidersammenheng brukes utenfor organisasjonen, er det viktig at personer som er avbildet har gitt sitt samtykke til det! 

Les mer om GDPR på kmspeider.no/gdpr