KFUK-KFUM-speiderne skal kjennetegnes av stolte og aktive speidere, og dette skal synes i trykksaker og publikasjoner. Bilder skal så langt det er mulig ha speidere i aktivitet som en vesentlig del av utrykket.  

Bildene bør være tatt i naturlige situasjoner og ikke være oppstilte eller konstruerte, så langt det ikke er naturlig for bruken av bildet. Bilder gjengis i all hovedsak i farger.

For å få et godt bildearkiv er vi avhengige av at frivillige sender oss bilder fra speidermøter, kurs og arrangementer. Bildene kan sendes til forbundskontoret. Merk at e-poster med store vedlegg fort kan havne i spamfilteret. Derfor kan det være lurt å bruke bildedelingstjenester som Dropbox, Google drive el. dersom bildene er mange eller store. Det er viktig å skrive hvem som er fotograf. Vi tilstreber så langt det er mulig å alltid kreditere fotografen.

Retningslinjer for bildebruk i KFUK-KFUM-speiderne

Vi er en organisasjon for barn og unge, og det er derfor viktig å følge noen retningslinjer når du sender oss bilder. Norge har ganske strenge retningslinjer når det gjelder publisering av bilder, men det finnes ingen spesifikke lover som dekker alt. Det blir derfor snakk om en forståelse av regelverket og skjønn/vurdering må brukes i stor grad.

Vi forholder oss til følgende lover og regler: Åndsverksloven § 45 og spesielt § 45C. Vi har ingen egne ”offentlige” organisasjonsregler", men vi har en tolkning av gjeldende lover som er utgangspunkt for vår praksis. Opphavsrett til fotografi, åndsverksloven § 45.

Gjeldende praksis er:

I utgangspunktet pleier man å si at man har opphavsretten til bilder av seg selv (man eier sitt eget bilde). Dermed kan det være greit å informere foreldre etc. om at det blir tatt bilder av barna. Dersom det ikke er noen som reagerer negativt på dette, kan du godt bruke bildene. Sier noen nei, bør du unngå å publisere bilder av den som har reservert seg. Man trenger ikke tillatelse dersom det er bilde av en mengde mennesker (opptog/folk på gaten etc.), eller hvis det er et bilde som sier noe av allmenn interesse, eller bilder som beskriver en situasjon. Bilder fra våre arrangementer etc faller oftest i sistnevnte kategori.

Om situasjonsbilder (Datatilsynet): ”Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet." Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.

Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet. I en slik helhetsvurdering er det viktig å tenke på at bildene heller ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen de benyttes i.”  For KFUK-KFUM-speiderne vil det i de aller fleste tilfeller være situasjonen som beskrives som er viktigere enn akkurat hvilken person som er på bildet.

Bruk ”vær varsom-prinsippet”, og publiseres ikke bilder som stiller enkeltpersoner i et uheldig lys, bør det ikke være noe problem. Det kan også være lurt å unngå å skrive fullt navn eller annen kontaktinformasjon til de som er avbildet. Vær varsom med bilder som kan misbrukes dersom de tas ut av sin sammenheng (uheldige positurer, nærbilde av barn i badedrakt etc).

Så sant det er mulig/praktisk gjennomførbart, er det lurt å gjøre avtaler/informere i forkant om at det tas bilder, og hva de skal brukes til (evt. i etterkant). Da er det i hvert fall en mulighet for å reservere seg for de som ønsker det. De fleste vil synes at det er greit, men respekter et nei. Når det er sagt, er det svært sjeldent å få reaksjoner på at bildene blir brukt. De fleste synes heller det er morsomt å se bilder av seg selv i blader, på nett eller i brosjyrer.

En annen vurdering som også gjør seg gjeldende er at ved å være medlem i KFUK-KFUM-speiderne har man gjort et aktivt valg. Ifølge korrespondanse med Datatilsynet har organisasjonen lov til å sende ut informasjon per e-post/SMS uten at det enkelte medlem aktivt har ønsket akkurat denne informasjonen. Ved å melde deg inn, har du også sagt at informasjon fra organisasjonen er interessant for deg. Det skal selvfølgelig være mulig å reservere seg mot dette, men vi trenger altså ikke et aktivt samtykke. Svaret vi fikk fra Datatilsynet var: ”Foreningen kan markedsføre egne produkter og tjenester overfor sine medlemmer uten forhåndssamtykke fra den enkelte. Medlemmet har imidlertid rett til å reservere seg internt i virksomheten mot markedsføringshenvendelser. Foreningen må informere medlemmet om denne muligheten, og har plikt til å respektere reservasjonen."

Vi vurderer det slik at dette også har relevans for fotografier. Bilder som er tatt i organisasjonssammenheng, er ofte av interesse for og relevant for våre blader, nettsider etc. Skal bilder tatt i speidersammenheng derimot brukes utenfor organisasjonen, er det viktig at personer som er avbildet har gitt sitt samtykke!