KFUK-KFUM-speiderne skal kjennetegnes av stolte og aktive speidere, og dette skal synes i trykksaker og publikasjoner. Bilder skal så langt det er mulig ha speidere i aktivitet som en vesentlig del av utrykket.

Bildene bør være tatt i naturlige situasjoner og ikke være oppstilte eller konstruerte, så langt det ikke er naturlig for bruken av bildet. Bilder gjengis i all hovedsak i farger.

Du må alltid hente inn samtykke før du tar og bruker bilder og filmer. Du finner samtykketekstene våre og kan lese mer om samtykke i boksen nedenfor, «Hent inn samtykke før du tar bilder og filmer».

Vi er avhengig av å få bilder fra grupper og kretser. Har du tatt noen fine bilder som kan brukes nasjonalt? Send inn dine bilder og filmer til oss på kmspeider.no/bilder. Du kan lese mer om hva du trenger for å sende over bilder i boksen «Send inn dine bilder». Husk å hente inn samtykke først. 

I boksene under kan du lese om hvordan du kan hente inn samtykke for å ta og bruke bilder, sende inn bilder til oss nasjonalt og våre retningslinjer for bildebruk.