Egne nettsider

kmspeider.no
Dette er vår organisasjonsnettside. Her finnes informasjon for våre medlemmer, foreldre, presse og andre intresserte.
http://kmspeider.no

speiderprogram.no
Nettside som innholder presentasjon av speiderprogrammet. Oversikt over merker, aktiviteter og arrangmenter er tilgjenglig her.
http://www.speiderprogram.no

speidermerker.no
Nettside med alle nye aktvitetsmerker knyttet til programrevisjonen som skal være klar i 2016.
http://www.speidermerker.no/

grønnspeider.no
Kampanjeside for fellessprosjekt mellom speidere fra KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Speidere skal gjennom prosjektet bli mer bevisste på utfordringer knyttet til miljø, natur og klima og gjøre noe aktivt for å forbedre situasjonen.
http://gronnspeider.no

haikeligaen.no
Kampanjesider knyttet til prosjektet Haikeligaen hvor speidere registerer turer og får poeng.
http://haikeligaen.no
 

Blogger

speiderblogg.no
Speiderblogg som skrives av KFUK-KFUM-speidernes Unge talspersoner (UT). På bloggen skriver de om det daglige speiderlivet rundt omkring i landet og om alt annet som engasjerer dem. Bloggen driftes gjennom origo.no.
http://speiderblogg.no

speiderlederblogg.no
Blogg for speiderledere. Nettsted for påfyll av inspirasjon, faglig innhold og verdivurderinger. Administreres fra forbundskontoret. Bloggen driftes gjennom origo.no.
http://speiderlederblogg.no
 

Sosiale medier

Facebook
Offisiell organisasjonsside: http://facebook.com/kmspeider

Twitter
http://www.twitter.com/kmspeider

Instagram
http://instagram.com/kmspeiderne
(#kmspeider)

YouTube
Her finner dere vår YouTube-kanal.

E-post, nyhetsbrev og undersøkelser

Vi sender med jevne mellomrom ut e-post til våre medlemmer. E-post sendes fra @kmspeider.no-adresser. Oversikt over våre ansatte finner du her.

Gruppepost / nyhetsbrev
Sendes gjennom nettsiden kmspeider.no med avsender post@kmspeider / KFUK-KFUM-speiderne.

QuestBack
Vi bruker verktøyet QuestBack - Ask & Act. Invitasjon til undersøkelser kan komme fra alle @kmspeider.no-adresser. Domenet ved en undersøkelse bør være response.questback.com, og det brukes HTTPS med identiteten "QuestBack AS". Linken til undersøkelsen vil starte med https://response.questback.com/norgeskfukkfumspeidere/ og så en rekke tilfeldige bokstaver.