Vi er en organisasjon som er åpne og inkluderende og vi vil at det skal være plass til alle rundt våre leirbål. På denne ressurssiden vil du som er speiderleder finne nyttige ressurser som kan være til hjelp for å ta vare på, inkludere og tilrettelegge for alle i din gruppe.

Husk at du alltid kan tilpasse speiderprogrammet og aktivitetsmerker til dine speidere og deres behov. Ved behov kan du også bruke program fra en annen aldersenhet hvis det passer bedre. Våre forslag til hva du "kan" og "bør" av krav er kun veiledende. Du som speiderleder kjenner dine speidere best. 

Nyttig opplæring og ressurser

Hvordan kan du få vite om tilretteleggingsbehov dine speidere har? 

Dere bør alltid ha et standardspørsmål om tilretteleggingsbehov ved alle innmeldinger og påmeldinger til turer og leirer. Vårt forslag er: “Har du noen allergier eller tilretteleggingsbehov? Hvis ja, hvordan skal vi håndtere dette?”. Det kan også vært lurt å ta kontakt med speideren det gjelder for å få utfyllende svar og stille spørsmål for å avklare tilretteleggingsbehov i rimelig tid. 

Har du behov for hjelp til å tilrettelegge? 

Ta kontakt med forbundskontoret hvis du har behov for råd og hjelp til å tilrettelegge for dine speidere. Hvis ikke vi vet svaret kan vi sette deg i kontakt med riktig person. 

Hva kommer fremover?

I tiden fremover vil vi iverksette mange av arbeidsgruppa for inkluderende speiding sine forslag til tiltak. Dette vil innebære at det kommet et nytt lederkurs med fokus på inkludering og tilrettelegging og flere aktivitetsmerker som handler om å lære om mangfold, inkludering og tilrettelegging. Det vil også lages flere ressurser, verktøy og veiledere for inkludering og tilrettelegging. Det er satt igang en prosess med saker som handler om grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene våre på kretsforum 2022 og landsting 2023.