Du finner KFUK-KFUM-speiderne (3. etg.) og Speiderbutikken (kjelleren) i Grubbegata 4 i Oslo (KFUM-huset).

Postadresse:

KFUK-KFUM-speiderne
Postboks 6810 St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf.: 22 99 15 50
E-post: post@kmspeider.no

Org.nr.: 971.274.018
Kontonr.: 3000.16.88487