Du finner KFUK-KFUM-speiderne (4. etg.) og Speiderbutikken (kjelleren) i Christian Krohgs gate 10 i Oslo (Frivillighetens hus).

Postadresse

KFUK-KFUM-speiderne
Postboks 6810 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sentralbord

Telefonen er åpen mandag til fredag mellom klokka 9 og 14. Telefonen er stengt i påsken og romjulen. 

Telefonen er påskestengt 25. mars-1. april

Tlf.: 22 99 15 50
E-post: post@kmspeider.no

Org.nr.: 971.274.018
Kontonr.: 3000.16.88487