Du kan enten bestille lederkurs til din krets eller gruppe, eller bli med på nasjonale kurs som du finner på våre arrangementssider

Meld interesse for lederkurs i skjemaet her! Her kan du både bestille kurs, stille spørsmål, eller komme med ønsker om kurs vi ikke allerede tilbyr. Kursmenyen er levende! Det betyr at det kan dukke opp nye kurs etter speidernes behov.

Kursholdere

Kursholderne på lederkursene er godt skolerte frivillige eller ansatte, som har satt seg godt inn i tematikken de skal holde kurs om. De som blir spurt og påtar seg å holde kurs for organisasjonen, skal oppleve at det er tydelig hvilke forventninger som stilles til dem, og at de blir tatt godt vare på. Kursholderne skriver under på kursholderavtaler. Ordningen med kursholderavtaler bidrar til å motivere kursholdere gjennom spennende opplevelser, personlig utvikling og læring, dokumentasjon av den enkeltes kompetanse og erfaring og tydelige og avklarte forventninger. Det skaper også en forutsigbarhet for både forbundet og den enkelte. Å være kursholder er en mulighet for å delta i et hyggelig sosialt fellesskap og å jobbe for forbundets verdier og formål. I august hvert år blir det søkt etter stab for påfølgende års forbundskurs. 

Har du lyst til å engasjere deg på nasjonalt nivå? Her kan du finne ledige verv i organisasjonen.