På desse sidene kan du finne informasjon om verdsorganisasjonane vi er medlem av, speidarane sine verdssenter og kva moglegheiter du har for å engasjere deg internasjonalt. 

Under «internasjonale arrangement» finn du ei liste over aktuelle leirar og turar i utlandet, og viktig informasjon om korleis slike reiser skal gjennomførast.