Vi er medlemmer av fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner; WAGGGS, WOSM, YMCA og YWCA. Dermed har vi muligheten til å møte speidere fra hele verden, og få minner for livet gjennom blant annet å dra på leir i utlandet, få brevvenner og vennskapsgrupper, og bidra internasjonalt ved å samle inn penger til speidere i andre land.

Verdensorganisasjonene

KFUK-KFUM-speiderne er medlemmer av fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner; WAGGGS, WOSM, YMCA og YWCA.

YWCA

Young Women's Christian Association (YWCA) er en verdensomspennende kvinneorganisasjon. I mange land er YWCA-grupperinger sterke pådrivere i kampen for kvinners rettigheter. YWCA er den engelske betegnelsen for KFUK. Vår strukturelle tilknytningen til KFUK er administrert i samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Alle jenter i vårt forbund er medlem i KFUK.

Helt siden 1855 har KFUK kjempet for jenters og kvinners rettigheter og posisjon i alle deler av samfunnet. KFUK har rundt 25 millioner medlemmer i 122 land. Målsetningen er å utvikle kvinnelige ledere over hele verden for å jobbe for menneskerettigheter, helse, sikkerhet, verdighet, frihet, rettferdighet og fred for alle mennesker. KFUK bygger på kristne prinsipper.

YMCA

Young Men's Christian Association (YMCA) driver barne- og ungdomsarbeid i ulike former, som blant annet barne- og ungdomsklubber, kor, idrettslag og speiderarbeid. YMCA er den internasjonale betegnelsen på KFUM. Den internasjonale sammenslutninger av KFUM-organisasjoner heter "The world alliance of YMCAs".

Vår strukturelle tilknytning til KFUM går gjennom et paraplyorgan sammen med Norges KFUK-KFUM. Alle medlemmer i KFUK-KFUM-speiderne, både jenter og gutter, er medlem i KFUM internasjonalt. KFUM har som hovedmål å spre budskapet om Jesus Kristus til alle mennesker, og dette gjøres på utrolig mange ulike måter. I Norge tenker man kanskje først og fremst på speiding, Ten Sing, fotball, volleyball og folkehøyskole, men KFUM er mye, mye mer.

WAGGGS

WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS har 10 millioner medlemmer i 144 land. Alle kvinnelige KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av WAGGGS. WAGGGS er en verdensomspennende speiderorganisasjon. Hovedtyngden av medlemmene er jenter, og organisasjonen jobber i stor grad med kvinnespørsmål gjennom bruk av speidermetoden.

Vår tilknytning er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon, og alle jenter i vår organisasjon er medlem. WAGGGS hovedmål er "å gjøre jenter og unge kvinner i stand til å utvikle sitt fulle potensial som ansvarlige samfunnsborgere i verden" (to enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world).

WOSM

WOSM er forkortelsen for World Organization of the Scout Movement. WOSM har ca 28 millioner medlemmer fordelt på 154 land. Alle mannlige KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av WOSM. WOSM er den største speiderorganisasjonen i verden, med mer enn 28 millioner medlemmer i 155 land. Programmet utformes både for gutter og jenter.

Tilknytningen til WOSM styres gjennom Speidernes fellesorganisasjon, som er et samarbeid mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund. I vårt forbund er bare guttene medlem i WOSM. WOSMs formål er å bidra til opplæringen av unge mennesker gjennom et verdisystem basert på speiderloven og speiderløftet, for å være med å skape en bedre verden. 

Våre verdenssentre

WAGGGS har fire verdenssentre; i England, Sveits, Mexico og India. WOSM har ett i Sveits. Ønsker du å besøke et av dem? Alle verdenssentrene tilbyr overnatting og opphold for speidere, både enkeltvis og i grupper. I forbindelse med feriene finnes ferdige opplevelsespakker som inkluderer ekskursjoner til spennende steder i nærområdet, internasjonale speiderkvelder, mat, guide, og mer.

Kandersteg, Sveits
Our Chalet, Adelboden, Sveits
Pax Lodge, London, England
Sangam, Pune, India
Our Cabaña, Cuernavaca, Mexico

WAGGGS har i tillegg et omreisende verdenssenter i Afrika:
Kusafiri, Afrika

Rutiner for internasjonale reiser i forbundets regi

Alle utenlandsreiser i forbundets regi som skal belastes sentralt, skal på forhånd godkjennes av forbundskontoret skriftlig, gjerne per e-post. Dette for å sikre at vi har tidlig og riktig kunnskap om hvor alle våre medlemmer er når de reiser utenlands. Et like viktig punkt er at vi skal sikre finansiering for tur og opphold. Send beskjed til forbundskontoret på post@kmspeider.no med navn på den som skal reise, hensikt og vedtak for reise.

Forbundet må ha en viss beredskap når grupper reiser utenlands, også når dette skjer utelukkende i speidergruppas egen regi. Det er derfor viktig at slike reiser registreres i medlemssystemet. Da har vi mulighet til å finne fram til informasjonen dersom behovet skulle oppstå, og der ligger også kontaktinformasjon til de reisende, og vi kan raskt også finne fram til pårørende. Vi ønsker å få beskjed på post@kmspeider.no dersom gruppa planlegger en reise som medfører høyere risiko enn vanlig, som for eksempel reiser i Midtøsten.