Rutiner for internasjonale reiser i forbundets regi

Alle utenlandsreiser i forbundets regi som skal belastes sentralt, skal på forhånd godkjennes av forbundskontoret skriftlig, gjerne per e-post. Dette for å sikre at vi har tidlig og riktig kunnskap om hvor alle våre medlemmer er når de reiser utenlands. Et like viktig punkt er at vi skal sikre finansiering for tur og opphold. Send beskjed til forbundskontoret på post@kmspeider.no med navn på den som skal reise, hensikt og vedtak for reise.

Forbundet må ha en viss beredskap når grupper reiser utenlands, også når dette skjer utelukkende i speidergruppas egen regi. Det er derfor viktig at slike reiser registreres i medlemssystemet. Da har vi mulighet til å finne fram til informasjonen dersom behovet skulle oppstå, og der ligger også kontaktinformasjon til de reisende, og vi kan raskt også finne fram til pårørende. Vi ønsker å få beskjed på post@kmspeider.no dersom gruppa planlegger en reise som medfører høyere risiko enn vanlig, som for eksempel reiser i Midtøsten.

 

Internasjonale arrangementer

Her finn du oversikt over speidararrangement i utlandet som du og/eller gruppa di kan delta på! Har du spørsmål eller er interessert i meir informasjon? Ta kontakt med internasjonalt utvalg på internasjonalt@kmspeider.no!

Ver oppmerksam på at det framleis er stor usikkerheit rundt den globale korona-situasjonen, og at det derfor kan skje endringar i arrangementa. Les meir om koronaretningslinjene våre her.

Når: Sommaren 2022
Kva: World Scout Moot i Irland
Kven: Rover (18-26 år)
https://www.worldscoutmoot.ie