Rutiner for internasjonale reiser i forbundets regi

Alle utenlandsreiser i forbundets regi som skal belastes sentralt, skal på forhånd godkjennes av forbundskontoret skriftlig, gjerne per e-post. Dette for å sikre at vi har tidlig og riktig kunnskap om hvor alle våre medlemmer er når de reiser utenlands. Et like viktig punkt er at vi skal sikre finansiering for tur og opphold. Send beskjed til forbundskontoret på post@kmspeider.no med navn på den som skal reise, hensikt og vedtak for reise.

Forbundet må ha en viss beredskap når grupper reiser utenlands, også når dette skjer utelukkende i speidergruppas egen regi. Det er derfor viktig at slike reiser registreres i medlemssystemet. Da har vi mulighet til å finne fram til informasjonen dersom behovet skulle oppstå, og der ligger også kontaktinformasjon til de reisende, og vi kan raskt også finne fram til pårørende. Vi ønsker å få beskjed på post@kmspeider.no dersom gruppa planlegger en reise som medfører høyere risiko enn vanlig, som for eksempel reiser i Midtøsten.