Gjennom verdensorganisasjonene har vi muligheten til å møte speidere fra hele verden, og få minner for livet gjennom blant annet å dra på leir i utlandet, få brevvenner og vennskapsgrupper, og bidra internasjonalt ved å samle inn penger til speidere i andre land.

YWCA

Young Women's Christian Association (YWCA) er en verdensomspennende kvinneorganisasjon. I mange land er YWCA-grupperinger sterke pådrivere i kampen for kvinners rettigheter. YWCA er den engelske betegnelsen for KFUK. Vår strukturelle tilknytning til KFUK er administrert i samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Alle kvinnelige medlemmer i vårt forbund er medlem i KFUK.

Helt siden 1855 har KFUK kjempet for jenters og kvinners rettigheter og posisjon i alle deler av samfunnet. KFUK har rundt 25 millioner medlemmer i 122 land. Målsetningen er å utvikle kvinnelige ledere over hele verden for å jobbe for menneskerettigheter, helse, sikkerhet, verdighet, frihet, rettferdighet og fred for alle mennesker. KFUK bygger på kristne prinsipper.

YMCA

Young Men's Christian Association (YMCA) driver barne- og ungdomsarbeid i ulike former, som blant annet barne- og ungdomsklubber, kor, idrettslag og speiderarbeid. YMCA er den internasjonale betegnelsen på KFUM. Den internasjonale sammenslutninger av KFUM-organisasjoner heter "The world alliance of YMCAs". YMCA har rundt 45 millioner medlemmer i 119 land.

Vår strukturelle tilknytning til KFUM går gjennom et paraplyorgan sammen med Norges KFUK-KFUM. Alle medlemmer i KFUK-KFUM-speiderne, både jenter, gutter og ikke-binære, er medlem i KFUM internasjonalt. KFUM har som hovedmål å spre budskapet om Jesus Kristus til alle mennesker, og dette gjøres på utrolig mange ulike måter. I Norge tenker man kanskje først og fremst på speiding, Ten Sing, fotball, volleyball og folkehøyskole, men KFUM er mye, mye mer.

WAGGGS

WAGGGS er en verdensomspennende speiderorganisasjon. WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS har 10 millioner medlemmer i 150 land. Hovedtyngden av medlemmene er jenter, og organisasjonen jobber i stor grad med kvinnespørsmål gjennom bruk av speidermetoden.

Vår tilknytning er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon, som er et samarbeid mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund. WAGGGS hovedmål er "å gjøre jenter og unge kvinner i stand til å utvikle sitt fulle potensial som ansvarlige samfunnsborgere i verden" (to enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world).


WOSM

WOSM er forkortelsen for World Organization of the Scout Movement. WOSM er den største speiderorganisasjonen i verden med omrtent 54 millioner medlemmer fordelt på 171 land. WOSM tilbyr program og speideraktiviteter for alle speidere uavhengig av kjønn. WOSMs formål er å bidra til opplæringen av unge mennesker gjennom et verdisystem basert på speiderloven og speiderløftet, for å være med å skape en bedre verden. 

Speidernes Fellesorganisasjon

Tilknytningen til WOSM og WAGGGS styres gjennom Speidernes fellesorganisasjon, som er et samarbeid mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund.