Formål

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og
unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.
(§2 i Grunnreglene).
 

Verdiene våre

Speiderprogrammet bygger på fem verdier, som forteller hvorfor vi driver med speiding. De fem verdiene er friluftsliv, personlig utvikling, fellesskap, samfunnsengasjement og kristen tro. Disse verdiene bidrar til å gi mening, formål og retning til speidingen.
 

Visjon

Rundt våre leirbål er det plass til alle!  Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. I 2025 har vi nådd nye målgrupper og flere føler at de har sin plass i, og tilhørighet til organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne betyr en positiv forskjell i samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.