Medlemmer og/eller ansatte som blir anmeldt for vold, vinningsforbrytelser, sjikane, overgrep eller lignende, vil som hovedregel bli suspendert fra eventuelle tillitsverv og lederoppgaver, eller stilling i KFUK-KFUM-speiderne inntil saken er avgjort. Suspensjon vil også kunne gjelde for anmeldte forhold utenfor KFUK-KFUM-speiderne. Det tas ikke stilling til anmeldelsen.

Følgende skjer når generalsekretær anmelder/blir informert om at det foreligger en anmeldelse:

  1. Generalsekretær kartlegger informasjonen.
  2. Generalsekretær informerer vedkommende om at hun/han suspenderes fra sitt tillitsverv/stilling.
  3. Generalsekretær informerer de som trenger å ha kjennskap til suspensjonen.
  4. Det oppnevnes kontaktpersoner for de involverte.
  5. Når saken er avgjort, vurderes det hvilken rolle vedkommende kan ha i KFUK-KFUM-speiderne.

Vedtatt i landsstyret 12.03.14