Suspensjon vil også kunne gjelde for anmeldte forhold utenfor KFUK-KFUM-speiderne. Det tas ikke stilling til anmeldelsen.

Følgende prosedyre gjelder når forbundet anmelder/blir informert om at det foreligger en politianmeldelse:

1.    Generalsekretær kartlegger informasjonen.
2.    Generalsekretær informerer den anmeldte om at vedkommende suspenderes fra sitt tillitsverv/stilling.
3.    Generalsekretær informerer de som trenger å ha kjennskap til suspensjonen.
4.    Det oppnevnes kontaktpersoner for de involverte.
5.    Når saken er avgjort, vurderes det hvilken rolle vedkommende kan ha i KFUK-KFUM-speiderne.

Vedtatt i landsstyret 23.09.18