I KFUK-KFUM-speiderne vil vi skape åpne lederfellesskap, og alle som står bak våre verdier og formål kan bli leder hos oss. Som leder skal du kunne velge hvordan og i hvor stor grad du vil engasjere deg i speiderarbeidet. Du kan delta aktivt i en gruppe, kun være med på turer og leirer, eller du kan delta på et møte eller en dugnad et par ganger i året.

Er du kjempegod på planlegging og organisering av prosjekter er det kanskje du som skal planlegge gruppens sommerleir? Eller bor du utenlands, men likevel vil bidra kan du kanskje ha kontakt med gruppen via nettet og fungere som rovermentor?

Vi tror at ved å kunne bidra som leder på en måte som passer seg, vil vi få flere engasjerte og motiverte ledere. Da er det også lettere å be om mer ansvar eller trekke seg tilbake når man ønsker det. Vi ønsker et åpent lederfelleskap der alle typer ledere og bidrag føler seg verdsatt. Du kan bli leder fra du er 15 år. 

Her kan du se videoer med ledere i ulike lederroller og oppgaver. 

Vil du bli leder?

For å bli leder må du:

  1. Kontakte en speidergruppe og/eller snakke med en leder. Du kan få hjelp til å komme i kontakt med en speidergruppe i nærheten av deg ved å kontakte forbundskontoret på 22 99 15 50 eller e-post.
  2. Søk om politiattest. Det er krav om politiattest for alle ledere i KFUK-KFUM-speiderne.
  3. Gjennomføre en ledersamtale hvor den nye lederen underskriver enten ledererklæringen, eller skjemaet assistenterklæringen. Mer om denne prosessen og skjemaene kan du lese om her.
  4. Gjennomføre kurset «Velkommen som leder»
  5. Motta ledergodkjenning og Lederhåndboka i posten.
  6. Bli gjerne med i Facebook-gruppa for speiderledere. 

Når du er blitt leder kan du starte med opplæring for nye ledere

Engasjer deg nasjonalt

Har du lyst til å engasjere deg på nasjonalt nivå, du trenger ikke å være erfaren speider for å bli med? Her kan du finne ledige verv i organisasjonen