I KFUK-KFUM-speiderne vil vi skape åpne lederfellesskap, og alle som står bak våre verdier og formål kan bli leder hos oss. Som leder skal du kunne velge hvordan og i hvor stor grad du vil engasjere deg i speiderarbeidet. Du kan delta aktivt i en gruppe, kun være med på turer og leirer, eller du kan delta på et møte eller en dugnad et par ganger i året. Er du kjempegod på planlegging og organisering av prosjekter er det kanskje du som skal planlegge gruppens sommerleir? Eller bor du utenlands, men likevel vil bidra kan du kanskje ha kontakt med gruppen via nettet og fungere som rovermentor? Vi tror at ved å kunne bidra som leder på en måte som passer seg, vil vi få flere engasjerte og motiverte ledere. Da er det også lettere å be om mer ansvar eller trekke seg tilbake når man ønsker det. Vi ønsker et åpent lederfelleskap der alle typer ledere og bidrag føler seg verdsatt. Du kan bli leder fra du er 15 år. 

Her kan du se videoer med ledere i ulike lederroller og oppgaver. 

Leder eller assistent?

KFUK-KFUM-speiderne praktiserer åpent medlemskap – kristent lederskap. Vi ønsker at våre ledere skal formidle en kristen tro til speiderne. Derfor har vi en ledererklæring som vi inviterer til å signere. Du kan lese mer om ledererklæringen i veiledning til Ledersamtalen. Ledererklæringen ble revidert i 2015, og er beskrevet i organisasjonsbestemmelsene § 3.4. Noen verv og roller er reservert for ledere som har signert ledererklæringen.

De som av ulike grunner ikke ønsker å signere ledererklæringen inviteres til å signere en assistenterklæring, og blir kalt assistenter. Både ledere og assistenter gjør en uvurderlig innsats for speiderne som settes stor pris på.  

Her kan du lese mer om leder- og assistentregistrering

Har du lyst til å engasjere deg på nasjonalt nivå? Her kan du finne ledige verv i organisasjonen

Nye ledere

For å bli ny leder må du:

Når du er blitt leder kan du starte med opplæring for nye ledere.