✔ Jeg har gjennomført kurset om speidernes verdigrunnlag og hvordan man kan forebygge og håndtere grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom.
➜ Kurset finner du på kmspeider.no/velkommensomleder

✔ Jeg er inneforstått med ansvaret for at ikke persondata kommer på avveie, og rutiner speidergruppa har for oppbevaring og deling av persondata.
➜ Les om GDPR og ditt ansvar som speiderleder på kmspeider.no/gdpr

✔ Jeg har fremvist politiattest til min gruppeleder.
➜ På kmspeider.no/politiattest finner du informasjon om hvordan du går frem for å skaffe politiattest.

✔ Jeg har hatt en ledersamtale og underskrevet og utfylt et skjema om ledererklæring eller en melding om ny assistent.
➜ Gruppeleder er ansvarlig for å finne skjemaer og tilby ledersamtale.

✔ Jeg kjenner til beredskapsheftet «Trygg og sikker speiding» og jeg har lest de delene som dekker de aktivitetene og turene jeg er leder for.
➜ Beredskapsheftet kan lastes ned her eller du kontakt forbundskontoret for å få det tilsendt.

✔ Jeg kjenner innholdet i speiderløftet og speiderloven.
Les om lov og løftet her.

✔ Jeg kjenner bakgrunnen for og hensikten med å bruke patruljesystemet.
➜ Se side 103 i Lederhåndboken.

✔ Jeg kjenner til speidermetoden og hvordan man bruker den i det daglige speiderarbeidet.
 Les mer om speidermetoden her.

✔ Jeg kjenner speiderprogrammet, vet hva et aktivitetsmerke er, og vet hvordan man bruker dette i det daglige speiderarbeidet.
Se kmspeider.no/speiderstigen og kmspeider.no/aktivitetsbanken

✔ Jeg kjenner til heftet om speiderdrakten.
 Draktreglementet kan lastes ned her.

✔ Jeg vet hvor jeg finner årsplanen/semesterplanen til gruppen, arrangementsoversikten til kretsen og arrangementsoversikten til hele forbundet.
➜ Snakk med gruppeleder/enhetsleder og se forbundets arrangementer her.

✔ Jeg har sett på hvilke lederkurs som kan være aktuelle for meg i løpet av det neste året.
➜ Se kmspeider.no/arrangementer.
➜ Se kretsens arrangementsoversikt.
➜ Se om gruppen har noen kurs for deg.

✔ Jeg vet hvordan jeg melder både meg selv og mine speidere på kurs og arrangementer.
➜ Snakk med gruppeleder/enhetsleder
➜ Se informasjon om medlemssystemet her.

✔ Jeg kjenner til gangen i et speidermøte og de praktiske rammene rundt møtet.
➜ Snakk med gruppeleder/enhetsleder.
➜ Se Lederhåndboken side 124.

✔ Jeg vet hvor gruppens utstyr er, hvordan jeg får tak i det og rutiner for vedlikehold og innkjøp.
➜ Snakk med gruppeleder/enhetsleder.