Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon ble etablert 11. oktober 2003 og er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge; Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speidernes fellesorganisasjon skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM.

Speidernes internasjonale tilknytning og medlemskap i The World Organisation of The Scout Movement (WOSM) of The World Association og Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) skjer gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf).

Speidernes fellesorganisasjon skal:

  • beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speidernes fellesorganisasjon
  • fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram
  • fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling
  • ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner
  • arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner
  • samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger

Generelt

Vedtekter
Prinsipper for program
Prinsipper for ledertrening
Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon (bruk av Spf-skjerf)

Møter og protokoller

2017
Protokoll fra styremøte 08.11.2017  
Protokoll fra styremøte 06.09.2017  
Protokoll fra representantskapsmøte 10.-11.06.2017   
Protokoll fra styremøte 04.05.2017  
Protokoll fra styremøte 08.02.2017  Vedlegg: Mandat NM i speiding 2017  NM i speiding arrangørreglement  NM i speiding deltakerreglement  

2016
Protokoll fra styremøte 28.11.2016
Protokoll fra styremøte 05.10.2016 
Protokoll fra styremøte 21.08.2016
Protokoll fra styremøte 19.05.2016  
Protokoll fra
representantskapsmøte 16.-17.04.2016
Protokoll fra styremøte 07.03.2016  
Protokoll fra sjefsmøte 23.02.2016

Protokoll fra sjefsmøte 14.01.2016

2015
Protokoll fra styremøte 22.10.2015. Vedlegg: Vedtatt møteplan 2016
Protokoll fra representantskapsmøte 6.-7.06.2015
Protokoll fra styremøte 27.05.15
Protokoll fra styremøte 24.04.15

2014
Protokoll fra styremøte 26.11.14 
Protokoll fra representantksapsmøte 05.-06.04.2014
Protokoll fra styremøte 21.08.14
Protokoll fra styremøte 21.05.14
Protokoll fra styremøte 27.02.14

Eldre protokoller kan fås tilsendt fra forbundskontoret.

KFUK-KFUM Internasjonalt

KFUK-KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s.

Norges KFUK - KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører.
De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s.
Medlemsorganisasjoner i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speidere

Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører. De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjoner i KFUK-KFUM Internasjonalt er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.

KFUK-KFUM Internasjonalt sine vedtekter

2017
Protokoll fra styremøte 18.10.17 
Protokoll fra representantskapsmøte 21.06.17

 

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon og ivaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.
 
 
 
2016
 
2015