Speiderne i Norge (Speiderne)

Speiderne ble etablert 11. oktober 2003 og er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge: Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speiderne skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM. Speidernes i Norge byttet navn fra Speidernes fellesorganisasjon (Spf) i 2022.

Speidernes internasjonale tilknytning og medlemskap i The World Organisation of The Scout Movement (WOSM) of The World Association og Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) skjer gjennom Speiderne i Norge (Speiderne).

Speiderne i Norge skal:

  • beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speiderne
  • fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram
  • fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling
  • ivareta Speidernes politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner
  • arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner
  • samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger

Generelt

Vedtekter
WAGGGS og WOSM policydokument 2022-20024 
Prinsipper for program
Prinsipper for ledertrening
Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon (bruk av Spf-skjerf)

Møter og protokoller

2024
Protokoll fra styremøte 7.02.2024  

2023
Protokoll fra e-postvedtak i styret 12.12.2023  
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 22.11.2023  
Protokoll fra styremøte 1. og 22.11.2023
  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 19.09.2023  
Protokoll fra styremøte 06.09.2023  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 18.08.2023  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 08.07.2023 
Protokoll fra e-postvedtak i styret 08.06.2023
Protokoll fra årsmøte 10.06.2023  Vedlegg: Årsmelding for Speiderne 2022, Arbeidsplaner for 2023-2024, WAGGGS og WOSM policydokument for 2022-2024  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 06.06.2023 
Protokoll fra styremøte 10.05.2023  Vedlegg: Mandat for NM i speiding 2024
Protokoll fra styremøte 29.03.2023 
Protokoll fra e-postvedtak i styret 09.03.2023 
Protokoll fra styremøte 08.02.2023  Vedlegg: Oppdatert mandat for JOTA-JOTI-komiteen  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 25.01.2023  

2022
Protokoll fra e-postvedtak i styret 06.12.2022  
Protokoll fra styremøte 29.11.2022  
Protokoll fra e-postvedtak i styret 04.11.2022  
Protokoll fra styremøte 19.10.2022  Vedlegg: Mandat for den norske delegasjonen til Roverway 2024, Mandat for Speidernes landsleir 2025 og Mandat for NM i speiding 2023   
Protokoll fra styremøte 01.09.2022 
Protokoll fra årsmøte 11.06.2022  Vedlegg: Årsmelding for Spf 2021, Arbeidsplaner 2022-2023 og 2023-2024, Reviderte vedtekter for Speiderne i Norge, WAGGGS og WOSM policydokument for 2022-2024 
Protokoll fra styremøte 06.04.2022 
Protokoll fra styremøte 09.02.2022  

2021
Protokoll fra styremøte 24.11.2021  
Protokoll fra styremøte 02.11.2021
Protokoll fra styremøte 05.10.2021   
Protokoll fra styremøte 08.09.2021  
Protokoll fra styremøte 28.06.2021 
Protokoll fra styremøte 16.06.2021 
Protokoll fra årsmøte 16.05.2021  Vedlegg: Arbeidsplan for 2021-2022   
Protokoll fra styremøte 06.04.2021 
Protokoll fra styremøte 18.02.2021  

2020
Protokoll fra styremøte 28.10.2020  
Protokoll fra styremøte 09.09.2020  Vedlegg: Mandat for den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2023
Protokoll fra årsmøte 06.06.2020  Vedlegg: Arbeidsplan for 2020-2021  
Protokoll fra styremøte 14.05.2020 
Protokoll fra styremøte 15.04.2020  
Protokoll fra styremøte 16.03.2020 
Protokoll fra styremøte 22.01.2020  

2019
Protokoll fra styremøte 27.11.2019  Vedlegg: Reviderte retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon 
Protokoll fra styremøte 11.09.2019  Vedlegg: Reviderte retningslinjer for politiattestMandat for NM i speiding 2020, Mandat for Explorer Belt 2020, Mandat for World Scout Moot 2021
Protokoll fra Representantskapsmøte 15.06.2019 Vedlegg: 2.gangsvedtatte vedtekter for Spf, Arbeidsplan for 2019-2020, Årsmelding
Protokoll fra e-postvedtak i Spf-styret 24.05.2019  
Protokoll fra styremøte 24.04.2019 Vedlegg: Utkast mandat Explorer Belt 2020, utkast mandat for World Scout Moot 2021
Protokoll fra styremøte 16.01.2019  Vedlegg: Mandat/prosjektlederavtale CMT Europajamboreen, Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende atferd og overgrep i Spf-sammenheng 

2018
Protokoll fra styremøte 31.10.2018  Vedlegg: Mandat evaluering av NM i speiding, mandat JOTA-JOTI-komiteen
Protokoll fra styremøte 05.09.2018  Vedlegg: Mandat OB-PS-komité, utkast Event contract OB-PS, Mandat revisjon retningslinjer for politiattest, Revidert mandat Nordisk speiderkomité (NSK)  
Protokoll fra representantskapsmøte 09.-10.06.2018  Vedlegg: 1.gangsvedtatte vedtekter for SpfArbeidsplan for 2018-2019WAGGGS og WOSM policydokument, Årsmelding
Protokoll fra styremøte 09.06.2018  
Protokoll fra styremøte 07.05.2018  
Protokoll fra styremøte 25.04.2018  
Protokoll fra styremøte 31.01.2018 Vedlegg: Mandater NM i speiding 2018 NM i speiding 2019  

2017
Protokoll fra styremøte 08.11.2017  
Protokoll fra styremøte 06.09.2017  
Protokoll fra representantskapsmøte 10.-11.06.2017   Vedlegg: Arbeidsplan for 2017-2018  
Protokoll fra styremøte 04.05.2017  
Protokoll fra styremøte 08.02.2017  Vedlegg: Mandat NM i speiding 2017  NM i speiding arrangørreglement  NM i speiding deltakerreglement  

2016
Protokoll fra styremøte 28.11.2016
Protokoll fra styremøte 05.10.2016 
Protokoll fra styremøte 21.08.2016
Protokoll fra styremøte 19.05.2016  
Protokoll fra
representantskapsmøte 16.-17.04.2016
Protokoll fra styremøte 07.03.2016  
Protokoll fra sjefsmøte 23.02.2016

Protokoll fra sjefsmøte 14.01.2016

2015
Protokoll fra styremøte 22.10.2015. Vedlegg: Vedtatt møteplan 2016
Protokoll fra representantskapsmøte 6.-7.06.2015
Protokoll fra styremøte 27.05.15
Protokoll fra styremøte 24.04.15

2014
Protokoll fra styremøte 26.11.14 
Protokoll fra representantksapsmøte 05.-06.04.2014
Protokoll fra styremøte 21.08.14
Protokoll fra styremøte 21.05.14
Protokoll fra styremøte 27.02.14

Eldre protokoller kan fås tilsendt fra forbundskontoret.

KFUK-KFUM Internasjonalt

KFUK-KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s.

Norges KFUK - KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører.
De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s.
Medlemsorganisasjoner i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speidere

Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører. De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjoner i KFUK-KFUM Internasjonalt er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.

KFUK-KFUM Internasjonalt sine vedtekter

2021
Protokoll fra styremøte 29.9.2021 
Protokoll fra styremøte 5.5.2021 

2018
Protokoll fra styremøte 26.09.2018  Vedlegg: Forslag til endring av forretningsorden - World YWCA 
Protokoll fra representantskapsmøte 07.06.2018  

2017
Protokoll fra styremøte 18.10.2017 
Protokoll fra representantskapsmøte 21.06.2017

 

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon og ivaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.
 
 
2023
 
2022
 
2021
 
2020
 
2019
Protokoll fra representantskapsmøte
Protokoll fra styremøte  
 
2018
 
 
2016
 
2015