Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon ble etablert 11. oktober 2003 og er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge; Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Speidernes fellesorganisasjon skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM.

Speidernes internasjonale tilknytning og medlemskap i The World Organisation of The Scout Movement (WOSM) of The World Association og Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) skjer gjennom Speidernes fellesorganisasjon (Spf).

Speidernes fellesorganisasjon skal:

  • beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speidernes fellesorganisasjon
  • fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram
  • fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling
  • ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner
  • arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner
  • samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger

Generelt

Vedtekter
WAGGGS og WOSM policydokument 2020-2023 
Prinsipper for program
Prinsipper for ledertrening
Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon (bruk av Spf-skjerf)

Møter og protokoller

2021
Protokoll fra styremøte 18.02.2021  

2020
Protokoll fra styremøte 28.10.2020  
Protokoll fra styremøte 09.09.2020  Vedlegg: Mandat for den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2023
Protokoll fra årsmøte 06.06.2020  Vedlegg: Arbeidsplan for 2020-2021  
Protokoll fra styremøte 14.05.2020 
Protokoll fra styremøte 15.04.2020  
Protokoll fra styremøte 16.03.2020 
Protokoll fra styremøte 22.01.2020  

2019
Protokoll fra styremøte 27.11.2019  Vedlegg: Reviderte retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon 
Protokoll fra styremøte 11.09.2019  Vedlegg: Reviderte retningslinjer for politiattestMandat for NM i speiding 2020, Mandat for Explorer Belt 2020, Mandat for World Scout Moot 2021
Protokoll fra Representantskapsmøte 15.06.2019 Vedlegg: 2.gangsvedtatte vedtekter for Spf, Arbeidsplan for 2019-2020, Årsmelding
Protokoll fra e-postvedtak i Spf-styret 24.05.2019  
Protokoll fra styremøte 24.04.2019 Vedlegg: Utkast mandat Explorer Belt 2020, utkast mandat for World Scout Moot 2021
Protokoll fra styremøte 16.01.2019  Vedlegg: Mandat/prosjektlederavtale CMT Europajamboreen, Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende atferd og overgrep i Spf-sammenheng 

2018
Protokoll fra styremøte 31.10.2018  Vedlegg: Mandat evaluering av NM i speiding, mandat JOTA-JOTI-komiteen
Protokoll fra styremøte 05.09.2018  Vedlegg: Mandat OB-PS-komité, utkast Event contract OB-PS, Mandat revisjon retningslinjer for politiattest, Revidert mandat Nordisk speiderkomité (NSK)  
Protokoll fra representantskapsmøte 09.-10.06.2018  Vedlegg: 1.gangsvedtatte vedtekter for SpfArbeidsplan for 2018-2019WAGGGS og WOSM policydokument, Årsmelding
Protokoll fra styremøte 09.06.2018  
Protokoll fra styremøte 07.05.2018  
Protokoll fra styremøte 25.04.2018  
Protokoll fra styremøte 31.01.2018 Vedlegg: Mandater NM i speiding 2018 NM i speiding 2019  

2017
Protokoll fra styremøte 08.11.2017  
Protokoll fra styremøte 06.09.2017  
Protokoll fra representantskapsmøte 10.-11.06.2017   Vedlegg: Arbeidsplan for 2017-2018  
Protokoll fra styremøte 04.05.2017  
Protokoll fra styremøte 08.02.2017  Vedlegg: Mandat NM i speiding 2017  NM i speiding arrangørreglement  NM i speiding deltakerreglement  

2016
Protokoll fra styremøte 28.11.2016
Protokoll fra styremøte 05.10.2016 
Protokoll fra styremøte 21.08.2016
Protokoll fra styremøte 19.05.2016  
Protokoll fra
representantskapsmøte 16.-17.04.2016
Protokoll fra styremøte 07.03.2016  
Protokoll fra sjefsmøte 23.02.2016

Protokoll fra sjefsmøte 14.01.2016

2015
Protokoll fra styremøte 22.10.2015. Vedlegg: Vedtatt møteplan 2016
Protokoll fra representantskapsmøte 6.-7.06.2015
Protokoll fra styremøte 27.05.15
Protokoll fra styremøte 24.04.15

2014
Protokoll fra styremøte 26.11.14 
Protokoll fra representantksapsmøte 05.-06.04.2014
Protokoll fra styremøte 21.08.14
Protokoll fra styremøte 21.05.14
Protokoll fra styremøte 27.02.14

Eldre protokoller kan fås tilsendt fra forbundskontoret.

KFUK-KFUM Internasjonalt

KFUK-KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s.

Norges KFUK - KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører.
De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s.
Medlemsorganisasjoner i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speidere

Medlemsorganisasjonene er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører. De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s. Medlemsorganisasjoner i KFUK-KFUM Internasjonalt er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.

KFUK-KFUM Internasjonalt sine vedtekter

2021
Protokoll fra styremøte 5.5.2021 

2018
Protokoll fra styremøte 26.09.2018  Vedlegg: Forslag til endring av forretningsorden - World YWCA 
Protokoll fra representantskapsmøte 07.06.2018  

2017
Protokoll fra styremøte 18.10.2017 
Protokoll fra representantskapsmøte 21.06.2017

 

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon og ivaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.
 
 
2021
 
2020
 
2019
Protokoll fra representantskapsmøte
Protokoll fra styremøte  
 
2018
 
 
2016
 
2015