​Godkjenningsskjemaer

For godkjenning

  • som leder
  • som lederassistent
  • av ny gruppe

...kan skjemaer bestilles fra forbundskontoret på post@kmspeider.no.
 

Oppgjørsskjema (reiseregning)

Oppgjørsskjema (reiseregning) inklusiv kjøregodtgjøring. OBS: Husk å signere nederst på arket der det står signatur under godkjenning! 

  • Oppgjørsskjema (DOC) (PDF) (PDF, med utfyllingsfelter) Må lastes ned for å aktivere cellene.
  • Vedlegg for kjøregodtgjøring (DOC | PDF). Kan benyttes ved lengre/kompliserte reiseruter.
     

Reiser

Retningslinjer for reising - tillitsvalgte. NB! Oppgjørsskjema med underbilag kan leveres elektronisk.

Utenlandsreiser
Det er ikke lenger nødvendig å sende melding til forbundskontoret om utenlandsreise. Gruppen legger i stedet arrangementet inn i medlemssystemet. Da kan beredskapsapparatet enkelt finne ut hvem som er på tur og kontaktinformasjon. Dette blir på samme måte som ved innenlandsreiser. Dersom gruppa skal på en tur (innenlands eller utenlands), som kan innebære en risiko som er større enn vanlig, ønsker vi likevel å bli gjort oppmerksom på dette. Send da en e-post til kontoret. (Dette kan feks være reiser til midtøsten eller urolige områder i Asia).

Du kan lese mer om å reiser utenlands under internasjonalt.
 

Skjema for Frifond

  • Søknadsskjema, rapportskjema og retningslinjer finner du her.