Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Per Ove Løkstad, leder
Karen Marie Engeseth
Hermann Sanne-Halvorsen
Vibeke Bernts
Knut Erling Moksnes
Johan Olav Selnes, Banevokteransvarlig

Nordtangenkomiteens mandat

ROVERNEMNDA

Hannah Andersen, leder
Elias Borge-Ilseth, nestleder
Deborah Ognøy
Oddbjørn Rønnestad
Aksel Holmsen
Veronica Lona
Fredrik Korsvik-Alnes,vara
Malin Nikøy Hammersland, vara

Les mer om Rovernemnda her.

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Kristian Valen, leder
Eirin Bekk
Maria Timmann Mjaaland
Per Høyland, vara

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Siren Klausen, viselandssjef
Lina Myrene Myrold, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Siren Klausen, viselandssjef
Marta Radwanska, landsstyremedlem

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Karen Marie Engseth, leder
Inger Helen Jensen
Sindre Nesse
Harald Åsødegaard

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Øyvind Øygarden, leder 
Lillian Frette Litlehamar
Annhild Mortveit
Arne Dahler

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNUTVALG

Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Kari Vatne
Rolf Falchenberg
Generalsekretær/stedfortredende sekretær

Hederstegnutvalgets mandat  
Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE MOT GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD OG OVERGREP


Berit Øydne Reisersen
Anne Andøy
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Magnus Gullbrå, leder
Anna Elise Pedersen
Vemund Ovesen 
Ingvild Berge Conradsen
Alfred Rønnestad (IC WOSM)
Marta Radwanska (skygge-IC WAGGGS) 
Madeleine Ulstein, sekretær

Internasjonalt utvalgs mandat 

LEDERTRENINGSUTVALGET

Caroline Jensen
Silje Øderud
Elise Irene Kjelling/ Elise Vik Nordbrønd, koordinator

E-post: ledertreningsutvalget@kmspeider.no

Ledertreningsutvalgets mandat 

PROGRAMUTVALG

Ann Therese Hansten
Lillian Frette Litlehamar
Thomas Thornes Gordon
Birgitte Skjærven, koordinator

Programutvalgets mandat

KFUK-UTVALGET

Heidrun Sunde Stokke
Eva Langeland

Kontakt: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Kjetil Vinorum  (KFUK-KFUM-speiderne) 
Thor Arild Johansen (KFUK-KFUM-speiderne)
Joakim Brøchner (Norges speiderforbund) 
Jan Torp Pharo (Norges speiderforbund)

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Katrine Stenerud Andersen, redaktør
Astrid-Amalie Heldal
Tomas Liberg Foshaugen
Håkon Kristoffersen
Maria Gran
Ragnhild Erevik Fosse

REDAKSJONEN FOR LEDERFORUM

Anne Månum, redaktør
Katrine Stenerud Andersen