Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Per Ove Løkstad, leder
Karen Marie Engeseth
Hermann Sanne-Halvorsen
Vibeke Bernts
Knut Erling Moksnes

Nordtangenkomiteens mandat

ROVERNEMNDA

Hannah Andersen, leder
Elias Borge-Ilseth, nestleder
Deborah Ognøy
Oddbjørn Rønnestad
Aksel Holmsen
Veronica Lona
Fredrik Korsvik-Alnes,vara
Malin Nikøy Hammersland, vara

Les mer om Rovernemnda her.

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Kristian Valen
Eirin Bekk
Maria Timmann Mjaaland
Per Høyland, vara

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Gunvor Meling, landssjef
Thor Andreas Moe Slinning, viselandssjef
Marta Nagel-Alne, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Gunvor Meling, landssjef
Thor Andreas Moe Slinning, viselandssjef
Erik Ettner Sanne, landsstyremedlem

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Tor Marius Dahl, leder
Arne Dahler
Anne Valen
Inger Helen Jensen

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Anders Østeby, leder 
Øyvind Øygarden
Marianne Hov
Anne-Line Evenstad Dahlen

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNUTVALG

Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Kari Vatne
Rolf Falchenberg
Generalsekretær, sekretær

Hederstegnutvalgets mandat  
Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE MOT GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD OG OVERGREP

Gunnlaug Hilde Sigmundsen
Berit Øydne Reisersen
Anne Andøy
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Magnus Gullbrå, leder
Anna Elise Pedersen
Vemund Ovesen 
Ingvild Berge Conradsen
Erik Ettner Sanne (IC WOSM)
Veronica Nysted Montgomery (skygge-IC WAGGGS) 
Madeleine Ulstein, sekretær

Internasjonalt utvalgs mandat 

LEDERTRENINGSUTVALGET

Caroline Jensen
Silje Øderud
Elise Irene Kjelling, koordinator

E-post: ledertreningsutvalget@kmspeider.no

Ledertreningsutvalgets mandat 

PROGRAMUTVALG

Ann Therese Hansten
Lillian Frette Litlehamar
Birgitte Skjærven, koordinator

Programutvalgets mandat

KFUK-UTVALGET

Marta Nagel-Alne
Heidrun Sunde Stokke
Gunvor Ådnøy Eriksen

Kontakt: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Kjetil Vinorum  (KFUK-KFUM-speiderne) 
Joakim Brøchner (Norges speiderforbund) 
Jan Torp Pharo (Norges speiderforbund)

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Katrine Stenerud Andersen, redaktør
Astrid-Amalie Hetland
Tomas Liberg Foshaugen
Håkon Kristoffersen
Maria Gran
Ragnhild Erevik Fosse

REDAKSJONEN FOR LEDERFORUM

Anne Månum, redaktør
Katrine Stenerud Andersen