Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Karen Marie Engeseth, leder
Kenneth Jonassen
Hermann Sanne-Halvorsen
Ole Inge Bekkelund
Per Ove Løkstad
Jone Surnevik Kristiansen, banevokter

Nordtangenkomiteens mandat

ROVERNEMNDA

Amalie Ulevik Bjerk, leder
Simmen Karoliussen, nestleder
Nicolai Hillestad
Silje Blindheim
Magnus Gullbrå
Heidrun Stokke
Even Stangeland
Hannah Andersen

Les mer om Rovernemnda her.

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Per Høyland
Eirin Bekk
Tor Marius Dahl
Kristian Valen (vara)

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Gunvor Meling, landssjef
Sindre Nesse, viselandssjef
Marta Nagel-Alne, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Gunvor Meling, landssjef
Thor Andreas Moe Slinning, viselandssjef
Erik Ettner Sanne, landsstyremedlem

Representantskapet:
Karen Marie Engeseth
Inger Christine Roth Jacobsen
Anne-Line Evenstad Dahlen
Martin Grønfjell

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Tor Marius Dahl, leder
Arne Dahler
Anne Valen
Inger Helen Jensen

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Anders Østeby, leder 
Øyvind Øygarden
Marianne Hov
Anne-Line Evenstad Dahlen

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNUTVALG

Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Kari Vatne
Rolf Falchenberg
Generalsekretær, sekretær

Hederstegnutvalgets mandat  
Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE MOT GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD OG OVERGREP

Gunnlaug Hilde Sigmundsen
Berit Øydne Reisersen
Anne Benum
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Markus Ho-Yen, leder
Elise Vik Nordbrønd
Vemund Ovesen 
Magnus Gullbrå 
Erik Ettner Sanne (IC WOSM)
Veronica Nysted Montgomery (skygge-IC WAGGGS) 
Madeleine Ulstein, sekretær

Internasjonalt utvalgs mandat 

LEDERTRENINGSUTVALGET

Caroline Jensen
Silje Øderud
Thomas Aalstad
Elise Irene Kjelling, koordinator

Ledertreningsutvalgets mandat 

PROGRAMUTVALG

Vanja Flatberg (leder)
Jon Olav Skinnarland
Ann Therese Hansten
Lillian Frette Litlehamar
Elise Irene Kjelling, koordinator

Programutvalgets mandat

KFUK-UTVALGET

Marta Nagel-Alne
Elise Vik Nordbrønd
Gunvor Ådnøy Eriksen

Kontakt: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Tom Victor Segalstad
Eivind Reiersen
Berit Johansen

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Katrine Stenerud Andersen, redaktør
Astrid-Amalie Hetland
Tomas Liberg Foshaugen
Håkon Kristoffersen
Maria Gran
Ragnhild Erevik Fosse

REDAKSJONEN FOR LEDERFORUM

Ragnhild Erevik Fosse, redaktør
Katrine Stenerud Andersen