Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Per Ove Løkstad, leder
Karen Marie Engeseth
Hermann Sanne-Halvorsen
Vibeke Bernts
Knut Erling Moksnes
Johan Olav Selnes, Banevokteransvarlig

Nordtangenkomiteens mandat

ROVERNEMNDA

Aksel Holmsen, leder
Veronica Lona, nestleder
Deborah Ognøy
Oddbjørn Rønnestad
Fredrik Korsvik-Alnes
Malin Hammersland
Johannes Kaul,vara
Silje Isberg Hansen, vara

Les mer om Rovernemnda her.

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Kristian Valen, leder
Eirin Bekk
Maria Timmann Mjaaland
Per Høyland, vara

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Siren Klausen, viselandssjef
Lina Myrene Myrold, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Siren Klausen, viselandssjef
Marta Radwanska, landsstyremedlem

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Karen Marie Engseth, leder
Inger Helen Jensen
Sindre Nesse
Harald Åsødegaard

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Øyvind Øygarden, leder 
Lillian Frette Litlehamar
Annhild Mortveit Sundfør
Arne Dahler

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNUTVALG

Kjell Einar Bergsager, leder
Liv Standal Kokvold
Kari Vatne
Rolf Falchenberg
Generalsekretær/stedfortredende sekretær

Hederstegnutvalgets mandat  
Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE MOT GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD OG OVERGREP

Karl Gunnar Haanes
Berit Øydne Reisersen
Anne Andøy
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Ingvild Berge Conradsen, leder
Anna Elise Pedersen
Magnus Gullbrå
Alfred Rønnestad (IC WOSM)
Marta Radwanska (skygge-IC WAGGGS) 
Monika Swigon, koordinator

E-post: internasjonalt@kmspeider.no

Internasjonalt utvalgs mandat 

LEDERTRENINGSUTVALGET

Caroline Jensen
Silje Øderud
Carina K. Ørskov (vikar), koordinator

E-post: ledertreningsutvalget@kmspeider.no

Ledertreningsutvalgets mandat 

PROGRAMUTVALG

Lillian Frette Litlehamar
Thomas Thornes Gordon
Carina K. Ørskov, koordinator

Programutvalgets mandat

KFUK-UTVALGET

Heidrun Sunde Stokke
Eva Langeland

Kontakt: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Kjetil Vinorum  (KFUK-KFUM-speiderne) 
Tor Arild Johansen (KFUK-KFUM-speiderne)
Joakim Brøchner (Norges speiderforbund) 
Jan Torp Pharo (Norges speiderforbund)

ARBEIDSGRUPPA FOR INKLUDERENDE SPEIDING

Halvard Strømme Wersland, leder
Marta Ewa Radwanska
Karl Gunnar Haanes
Guri Kaland Sværen
Elise Irene Kjelling, sekretær

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Marisa Øvergaard, redaktør
Anne Haukland
Heidrun Sunde Stokke
Tomas Liberg Foshaugen
Katrine Stenerud Andersen