Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Vibeke Berntsen, leder
Knut Erling Moksnes
Siri Strand Johansen
Johannes Rettedal, Banevokteransvarlig

Nordtangenkomiteens mandat

ROVERNEMNDA

Aksel Holmsen, leder
Deborah Ognøy, nestleder
Miriam Eline Bergan
Andreas Severin Brattebø
Fredrik Korsvik-Alnes
Malin Hammersland
Karen Helene Skår Nilsen, vara
Jakob Kallevik Leite, vara

Les mer om Rovernemnda her.

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Kristian Valen, leder
Eirin Bekk
Maria Timmann Mjaaland
Per Høyland, vara

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Lillian Frette Litlehamar, viselandssjef
Linn Storesund Hansson, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNE I NORGE (SPEIDERNE)

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef
Lillian Frette Litlehamar, viselandssjef
Halvard Strømme Wersland, landsstyremedlem

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Karen Marie Engseth, leder
Kirsten Flåtsund Ravnemyr
Per Ove Løkstad
Harald Åsødegård

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Veronica Lona, leder 
Arne Dahler
Elise Irene Kjelling
Johan Andreas Håland Thorkaas

E-post: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNUTVALG

Kjell Einar Bergsager, leder
Liv Standal Kokvold
Kari Vatne
Rolf Falchenberg
Generalsekretær/stedfortredende sekretær

Hederstegnutvalgets mandat  
Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE MOT GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD OG OVERGREP

Karl Gunnar Haanes
Berit Øydne Reisersen
Anne Andøy
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Ingvild Berge Conradsen, leder
Veronica Lona
Jakob Ip
Alfred Rønnestad (IC WOSM)
Siren Klausen (skygge-IC WAGGGS) 
Monika Swigon, koordinator

E-post: internasjonalt@kmspeider.no

Internasjonalt utvalgs mandat 

LEDERTRENINGSUTVALGET

Caroline Jensen
Silje Øderud
Gunhild Ottersland, koordinator

E-post: ledertreningsutvalget@kmspeider.no

Ledertreningsutvalgets mandat 

PROGRAMUTVALG

Lillian Frette Litlehamar
Thomas Thornes Gordon
Camilla Bongé
Sondre Kjærnåsen
Carina K. Ørskov, koordinator

E-post: programutvalget@kmspeider.no

Programutvalgets mandat

KFUK-UTVALGET

Heidrun Sunde Stokke
Eva Langeland
Linn Storesund Hansson, kontaktperson i landsstyret

E-post: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA-JOTI-KOMITEEN

Jarl Thore Larsen, KFUK-KFUM-speiderne
Tor Arild Johansen, KFUK-KFUM-speiderne
Sindre Aune, Norges speiderforbund
Jan Torp Pharo, Norges speiderforbund

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Marisa Øvergaard, redaktør
Anne Haukland
Heidrun Sunde Stokke
Simen Velde
Katrine Stenerud Andersen

E-post: speiderbladet@kmspeider.no