Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Karen Marie Engeseth, leder
Kenneth Jonassen
Hermann Sanne-Halvorsen
Ole Inge Bekkelund
Per Ove Løkstad
Jone Surnevik Kristiansen, banevokter

Nordtangenkomiteens mandat

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Per Høyland
Kristin Lunden 
Tor Marius Dahl

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Gunvor Meling, landssjef
Sindre Nesse, viselandssjef
Marta Nagel-Alne, landsstyremedlem

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Gunvor Meling, landssjef
Sindre Nesse, viselandssjef
Martin Grønfjell, landsstyremedlem

Representantskapet:
Karen Marie Engeseth
Bjarne Lohmann Madsen
Vemund Ovesen
Inger Christine Roth Jacobsen

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Tor Marius Dahl, leder
Anne Hanson
Arne Dahler
Anne Valen

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Magnus Rynning Nielsen, leder
Ragnhild Stokke Lundetræ
Anders Østeby
Mia Karine Johansen

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNKOMITÉ

Sidsel Grønlund, leder
Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Vemund Ovesen
Generalsekretær, sekretær

Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD, SEKSUELLE, FYSISKE OG PSYKISKE OVERGREP

Gunnlaug Hilde Sigmundsen
Berit Øydne Reisersen
Anne Benum
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

INTERNASJONALT UTVALG

Elise Vik Nordbrønd
Markus Ho-Yen
Solveig Arntzen Hageseter
Andrea Haukebø Ovid
Martin Grønfjell (IC WOSM)
Anne-Line Evenstad Dahlen (skygge-IC WAGGGS) 

Internasjonalt utvalgs mandat 

KFUK-UTVALGET

Marta Nagel-Alne
Elise Vik Nordbrønd
Ragnhild Stokke Lundetræ

Kontakt: kfuk-utvalget@kmspeider.no 

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Tom Victor Segalstad
Eivind Reiersen
Berit Johansen

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Katrine Stenerud Andersen, redaktør
Astrid-Amalie Hetland
Tomas Liberg Foshaugen
Håkon Kristoffersen
Maria Gran
Geir Storli Jensen

REDAKSJONEN FOR LEDERFORUM

Geir Storli Jensen , redaktør
Katrine Stenerud Andersen