Ønsker du å kontakte noen i komiteene eller utvalgene kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

NORDTANGENKOMITÉ

Karen Marie Engeseth, leder
Kenneth Jonassen
Hermann Sanne-Halvorsen
Ole Inge Bekkelund
Per Ove Løkstad
Jone Surnevik Kristiansen, banevokter

Nordtangenkomiteens mandat

STYRET I KFUK-KFUM GLOBAL

Per Høyland
Kristin Lunden 
Tor Marius Dahl

KFUK-KFUM Globals vedtekter

STYRET I KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Anders Østeby, landssjef
Gunvor Meling, viselandssjef

KFUK-KFUM Internasjonalts vedtekter

STYRET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF)

Anders Østeby, landssjef
Gunvor Meling, viselandssjef
Anne Line Evenstad-Dahlen, landsstyremedlem

Representantskapet:
Karen Marie Engeseth
Maja Leonora Skålvold
Bjarne Lohmann Madsen
Vemund Ovesen

Vedtekter for Spf
Les mer om Spf her.

KONTROLLKOMITÉ

Dag Espolin Johnson, leder
Tor Marius Dahl
Mary Anne Rasmussen Vestre
Anne Hanson

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §6

VALGKOMITÉ

Anders Lie-Nielsen
Kristin Lothe Eldholm
Magnus Rynning Nielsen
Åshild Hidle Sigmundsen

Kontakt: valgkomite@kmspeider.no

Mandat beskrevet i Organisasjonsbestemmelsene §5

HEDERSTEGNKOMITÉ

Sidsel Grønlund, leder
Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Vemund Ovesen
Generalsekretær, sekretær

Retningslinjer for tildeling av hederstegn

GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPE GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD, SEKSUELLE, FYSISKE OG PSYKISKE OVERGREP

Gunnlaug Hilde Sigmundsen
Berit Øydne Reisersen
Anne Benum
Generalsekretær

Ressursgruppens mandat

KFUK-UTVALGET

Anne Line Evenstad-Dahlen
Gunvor Meling
Ragnhild Stokke Lundetræ

KFUK-utvalgets mandat

JOTA/JOTI

Tom Victor Segalstad
Eivind Reiersen
Berit Johansen

KOMITÉ FOR ENGANG-ALLTID

(du kan lese mer Engang-Alltid her.)
Sidsel Grønlund

REDAKSJONEN FOR SPEIDERBLADET

Ragnhild Erevik Fosse, redaktør
Svein Olav Ekvik

REDAKSJONEN FOR LEDERFORUM

Svein Olav Ekvik, redaktør
Ragnhild Erevik Fosse