Generalsekretær har en ressursgruppe mot grenseoverskridende adferd og overgrep, og et nettverk av fag- og ressurspersoner på sikkerhet og speiding som bidrar i håndtering av saker og utvikling av retningslinjer og materiell.

Retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep og Beredskapsplan for fysisk sikkerhet er sendt til alle grupper og kretser, og alle ledere oppfordres til å diskutere og gjøre seg kjent med innholdet i disse.

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere må kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist oppdatert i 2019 i henhold til reviderte beredskapsplaner. 

Retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold

Det er også utarbeidet retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold. Retningslinjene kan lastes ned som PDF her. 
 
 
 
 

Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng  

Dette dokumentet redegjør for retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep som skjer i Spf-sammenheng. Med Spf-sammenheng menes her delegasjoner eller norske kontingenter som representerer den norske speiderbevegelsen i internasjonale sammenhenger. 

 
Tips til krisehåndtering fra LNU

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har i etterkant av terrorangrepene i Oslo og på Utøya sommeren 2011, samlet informasjon og ressurser som hjelp til å håndtere kriser og krisesituasjoner. Les mer om dette på LNUs nettsider.

LNU har i samarbeid med flere organisasjoner utviklet kompetansemateriellet LNU Trygg som omhandler hvordan organisasjoner kan jobbe mot grenseoverskridende seksuell adferd. KFUK-KFUM-speiderne bygger sine retninglinjer og prosedyrer på det som er skissert i dette materiellet.

Det er viktig at speiderne er trygge hos oss. Vi har utarbeidet noen forslag til regler til bruk i speidersammenheng. Last dem ned her, og snakk gjerne med de andre lederne om innholdet i denne og hvordan dere legger til rette for at speiderarbeidet skal ha trygge rammer.