Generalsekretær har en ressursgruppe mot grenseoverskridende adferd og overgrep, og et nettverk av fag- og ressurspersoner på sikkerhet og speiding som bidrar i håndtering av saker og utvikling av retningslinjer og materiell.

Retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep og Beredskapsplan for fysisk sikkerhet er sendt til alle grupper og kretser, og alle ledere oppfordres til å diskutere og gjøre seg kjent med innholdet i disse.

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere må kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Ressursheftet er sist oppdatert i 2016 i henhold til reviderte beredskapsplaner. 

 

Retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold

Det er også utarbeidet retningslinjer for håndtering av melding om antatt kritikkverdige forhold. Retningslinjene kan lastes ned som PDF her. 
 
 
 
 
Tips til krisehåndtering fra LNU

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har i etterkant av terrorangrepene i Oslo og på Utøya sommeren 2011, samlet informasjon og ressurser som hjelp til å håndtere kriser og krisesituasjoner. Les mer om dette på LNUs nettsider.

LNU har i samarbeid med flere organisasjoner utviklet kompetansemateriellet"Trygge organisasjoner" som omhandler hvordan organisasjoner kan jobbe mot grenseoverskridende seksuell adferd. KFUK-KFUM-speiderne bygger sine retninglinjer og prosedyrer på det som er skissert i dette materiellet.