Bruk skjemaet under for å bestille gratis vervekort med egen tekst bakpå. Vil du bestille blanke kort kan du sende epost til post@kmspeider.no (tlf: 22 99 15 50).


Vervekort for oppdagere
og stifinnere


Vervekort for vandrere