Bruk skjemaet under for å bestille gratis vervekort med egen tekst bakpå. Vil du bestille blanke kort kan du sende epost til post@kmspeider.no (tlf: 22 99 15 50). Du må regne 1-2 uker fra bestilling til du mottar kortene. Hvis bestillingen haster eller du trenger de til et spesielt tidspunkt kan du sende en epost til vekst@kmspeider.no så skal vi gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg.

Fra 2023 er det ett vervekort for speiderrekruttering og et egen kort for rover/lederrekruttering!

Her ser du bilde av vervekortene for for speidere (forside og bakside)

Her ser du vervekortet til rovere/ledere (forside og bakside)

Eksempel av tekst til vervekort.