Protokoller fra landsstyremøter
Ansvarsområder
Styreinstruks
Møteplan 


Landssjef
Gunvor Meling
Romerike krets
E-post

 


Viselandssjef
Thor Andreas Moe Slinning
Vestfold krets
E-post

 


Styremedlem
Siren Therese Klausen
Agder krets
E-post 

 


Styremedlem
Anders Reggestad
Buskerud krets
E-post

 


Styremedlem
Veronica Nysted Montgomery
Rogaland krets
E-post

 


Styremedlem
Jarl Thore Larsen 
Agder krets
E-post

 


Styremedlem
Erik Ettner Sanne
Asker og Bærum krets
E-post

 


Styremedlem/leder av rovernemnda
Simmen Karoliussen
Haugaland krets
E-post 

 


Styremedlem
Marta Nagel-Alne
Bjørgvin krets
E-post

 


 

Vara: Markus Ho-Yen og Ragnhild Wirak