Protokoller fra landsstyremøter
Ansvarsområder
Styreinstruks
Møteplan

Vil du kontakte oss, kan du sende oss en e-post på landsstyret@kmspeider.no


Landssjef
Thor Andreas Moe Slinning
Vestfold krets
E-post

Kontaktkrets: Vestfold


Viselandssjef
Siren Therese Klausen
Agder krets
E-post 

Kontaktkretser: Agder, Nord-Hålogaland og Telemark
 


Styremedlem
Halvard Strømme Wersland
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Asker og Bærum, Helgeland og Rogaland
 


Styremedlem og International Commissioner for WAGGGS
Marta Ewa Radwanska
Oslo krets
E-post

Kontaktkretser: Oslo og Romerike


Styremedlem
Jarl Thore Larsen 
Agder krets
E-post

Kontaktkretser: Buskerud, Nordre Nordland og Trøndelag
 


Styremedlem
Marianne Norland Stangeland
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Bjørgvin og Haugaland
 


Styremedlem og International Commissioner for WOSM
Alfred Mestad Rønnestad
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Innlandet og Østfold


Styremedlem/leder av rovernemnda
Aksel Holmsen
Oslo krets
E-post

 


Styremedlem
Lina Myrene Myrold
Sunnmøre krets
E-post

Kontaktkretser: Nordmøre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Sunnmøre

 


 

Vara: Eiliv Skomedal og Annlaug Engmark

Last ned bilder av landsstyret i bedre kvalitet her. Foto: Svein Olav Ekvik