Landsstyreprotokoller med vedlegg


Vil du kontakte oss, kan du sende oss en e-post på landsstyret@kmspeider.no


Landssjef
Thor Andreas Moe Slinning
Vestfold krets
E-post: thorandreas@kmspeider.no

Kontaktkrets: Vestfold


Viselandssjef
Lillian Frette Litlehamar
Oslo krets
E-post: lillian.litlehamar@kmspeider.no 

Kontaktkretser: Nord-Hålogaland og Nordre Nordland 


Styremedlem
Halvard Strømme Wersland
Rogaland krets
E-post: halvard.wersland@kmspeider.no

Kontaktkretser: Helgeland, Nordmøre og Romsdal og Trøndelag
 


Styremedlem og International Commissioner for WAGGGS
Siren Therese Klausen
Agder krets
E-post: siren.klausen@kmspeider.no 

Kontaktkretser: Agder og Bjørgvin


Styremedlem
Asle Hvidsten
Østfold krets
E-post: asle.hvidsten@kmspeider.no

Kontaktkretser: Innlandet, Romerike og Østfold


Styremedlem
Linn Storesund Hansson
Haugaland krets
E-post: linn.hansson@kmspeider.no

Kontaktkretser: Haugaland og Rogaland


Styremedlem og International Commissioner for WOSM
Alfred Mestad Rønnestad
Rogaland krets
E-post: alfred.ronnestad@kmspeider.no

Kontaktkretser: Sogn og Fjordane og Sunnmøre


Styremedlem/leder av rovernemnda
Deborah Ognøy
Haugaland krets
E-post: deborah.ognoy@kmspeider.no

 


Styremedlem
Kine Næss
Buskerud krets
E-post: kine.naess@kmspeider.no

Kontaktkretser: Asker og Bærum, Buskerud, Oslo og Telemark

 


 

Vara: Jarl Thore Larsen og Silje Øderud

Last ned bilder av landsstyret i bedre kvalitet her. Foto: Lars Røraas