Protokoller fra landsstyremøter
Ansvarsområder
Styreinstruks
Møteplan 

Landssjef Thor Andreas Moe Slinning
Landssjef
Thor Andreas Moe Slinning
Vestfold krets
E-post

Kontaktkrets: Vestfold


Viselandssjef
Siren Therese Klausen
Agder krets
E-post 

Kontaktkretser: Agder, Nord-Hålogaland og Telemark


Styremedlem
Halvard Strømme Wersland
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Asker og Bærum, Helgeland og Rogaland


Styremedlem og International Commissioner for WAGGGS
Marta Ewa Radwanska
Oslo krets
E-post

Kontaktkretser: Oslo og Romerike


Styremedlem
Jarl Thore Larsen 
Agder krets
E-post

Kontaktkretser: Buskerud, Nordre Nordland og Trøndelag


Styremedlem
Marianne Norland
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Bjørgvin og Haugaland


Styremedlem og International Commissioner for WOSM
Alfred Mestad Rønnestad
Rogaland krets
E-post

Kontaktkretser: Innlandet og ØstfoldStyremedlem/leder av rovernemnda
Hannah Andersen
Romerike krets
E-post 

 


Styremedlem
Lina Myrene Myrold
Sunnmøre krets
E-post

Kontaktkretser: Nordmøre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Sunnmøre


 

Vara: Eiliv Skomedal og Annlaug Engmark