Protokoller fra landsstyremøter
Ansvarsområder
Styreinstruks
Møteplan 


Landssjef
Thor Andreas Moe Slinning
Vestfold krets
E-post

 


Viselandssjef
Siren Therese Klausen
Agder krets
E-post 

 


Styremedlem
Halvard Strømme Wersland
Rogaland krets
E-post

 


Styremedlem
Marta Ewa Radwanska
Oslo krets
E-post

 


Styremedlem
Jarl Thore Larsen 
Agder krets
E-post

 


Styremedlem
Marianne Norland
Rogaland krets
E-post

 


Styremedlem
Alfred Mestad Rønnestad
Rogaland krets
E-post

 


Styremedlem/leder av rovernemnda
Hannah Andersen
Romerike krets
E-post 

 


Styremedlem
Lina Myrene Myrold
Sunnmøre krets
E-post

 


 

Vara: Eiliv Skomedal og Annlaug Engmark