Protokoller fra landsstyremøter
Ansvarsområder
Styreinstruks
Møteplan 

Landssjef
Anders Østeby
Asker og Bærum krets
E-post

Kontaktperson for:
Telemark, Oslo, Østfold og Vestfold

Viselandssjef
Gunvor Meling
Direktemedlem
E-post

Styremedlem
Sindre Nesse
Haugaland krets
E-post

Kontaktperson for:
Bjørgvin og Haugaland.

Styremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen
Asker og Bærum krets
E-post

Kontaktperson for:
Hedmark og Oppland og Romerike.

Styremedlem
Tolleiv Ree
Rogaland krets
E-post

Kontaktperson for:
Agder, Helgeland og Rogaland.

Styremedlem
Halvard Strømme Wersland
Rogaland krets
E-post

Kontaktperson for:
Asker og Bærum, Buskerud og Nordre Nordland

Styremedlem/leder av rovernemnda
Erik Ettner Sanne
Asker og Bærum krets
E-post 

Styremedlem
Ragnhild Stokke Lundetræ 
Rogaland krets
E-post

Kontaktperson for:
Finnmark, Nordmøre og Romsdal og Troms.

Styremedlem
Mia Karine Johansen
Finnmark krets