Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er en tilskuddsordning som er opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Midlene kommer i hovedsak fra overskuddet til Norsk tipping. KFUK-KFUM-speiderne mottar sitt Frifond-tilskudd via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grunnlaget for tildelingen av Frifond-støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er blanta annet basert på antall betalende medlemmer under 26 år. 

KFUK-KFUM-speiderne fordeler igjen denne støtten til alle våre lokale grupper, etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.

Landsstyret har godkjent at kriteriene for tildeling av frifondsmidler skal være i samsvar med enhver tid gjeldende retningslinjer for Frifond til LNU.

MAL SØKNADSSKJEMA 

Du finner mal for søknadsskjema (Google Sheets). For å gjøre endringer i dokumentet last ned (krever ikke Google-konto) eller lagre som kopi (krever at du er innlogget på en Google-konto) under fil inne på dokumentet. NB! Nye retningslinjer fra og med september 2020. 

SEND INN SØKNADSSKJEMA

Du sender inn søknadsskjemaet med filen her.

Administrasjonskostnad
KFUK-KFUM-speiderne beholder 5 % av tildelt tilskudd for å dekke administrasjonskostnader, i tråd med gjeldende retningslinjer.