Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er en tilskuddsordning som er opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Midlene kommer i hovedsak fra overskuddet til Norsk tipping. KFUK-KFUM-speiderne mottar sitt Frifond-tilskudd via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grunnlaget for tildelingen av Frifond-støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er blanta annet basert på antall betalende medlemmer under 26 år. 

KFUK-KFUM-speiderne fordeler igjen denne støtten til alle våre lokale grupper, etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.

Retningslinjene ble sist revidert av landsstyret (23.08.2023). Landsstyret har godkjent at kriteriene for tildeling av frifondsmidler skal være i samsvar med enhver tid gjeldende retningslinjer for Frifond til LNU.

Mal for søknadsskjema

Du finner mal for søknadsskjema (Google Sheets). For å gjøre endringer i dokumentet last ned (krever ikke Google-konto) eller lagre som kopi (krever at du er innlogget på en Google-konto) under fil inne på dokumentet. NB! Nye retningslinjer fra og med august 2023. 

Send inn søknadsskjema

Du sender inn søknadsskjemaet med filen her.

Administrasjonskostnader

KFUK-KFUM-speiderne beholder 5 % av tildelt tilskudd for å dekke  administrasjonskostnader, i tråd med gjeldende retningslinjer. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på post@kmspeider.no / 22 99 15 50